Vorige week was er een protestmars tegen de komst van de biomassacentrale, vlak achter de Maxis.
Vorige week was er een protestmars tegen de komst van de biomassacentrale, vlak achter de Maxis. (Foto: Trudy Kroese)

Gemeenteraad Diemen neemt vanavond besluit over biomassacentrale

DIEMEN - De gemeenteraad van Diemen neemt vanavond een besluit over het al dan niet afgeven van een verklaring van geen bedenkingen (VVGB) voor de biomassacentrale van Nuon/Vattenfall in Diemen. Deze centrale staat vlak achter de Maxis en is nét geen grondgebied van Gooise Meren. Toch zullen de gevolgen van de eventuele biomassacentrale wél op het bord van met name Muiden komen. Gooise Meren heeft formeel geen zeggenschap over de komst van de biomassacentrale.

De vergadering in het gemeentehuis van Diemen begint om 20.00 uur. Duurzaam Dorp Diemen is van mening dat de gemeenteraad in de gelegenheid is om de verklaring van geen bedenkingen niet af te geven.

Claim
Het ziet er echter wel naar uit dat de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel om de VVGB af te geven. De coalitiepartijen GroenLinks, D66 en PvdA zullen waarschijnlijk het voorstel van het college van B en W steunen om de verklaring af te geven. Er is vrees dat indien de verklaring niet wordt afgegeven de gemeente met een forse claim van Nuon/Vattenfall wordt geconfronteerd. Ook wethouder Barbara Boudewijnse van Gooise Meren heeft sterk het vermoeden dat de gemeente Diemen met de rug tegen de muur staat en wel akkoord moet gaan.

VVD
Een aantal oppositiepartijen uit Diemen zal echter vanavond tegen het voorstel stemmen. De VVD heeft haar standpunt onlangs in een persbericht opnieuw duidelijk gemaakt. De VVD is van mening dat het advies van Höcker Advocaten aangeeft dat de verklaring geweigerd kan worden. De liberalen zijn van plan om vanavond een amendement in te dienen en de raad te verzoeken de verklaring niet af te geven.

Weigeren
Evert Kuiken van Duurzaam Dorp Diemen: "Het bedrijf dat ons ondersteunt bij het tegenhouden van de biomassacentrale die Nuon/Vattenfall in Diemen wil bouwen (MOB uit Nijmegen) heeft de raad een gratis juridisch advies gegeven: de VVGB kan zonder risico op een claim afgewezen worden! Het bevestigt ook het advies van de door de raad zelf ingehuurde Höcker Advocaten, die tot dezelfde conclusie is gekomen. Daarmee heeft de raad naar onze mening voldoende reden om de VVGB te weigeren!"

Claim naar provincie?
"De kans op een succesvolle claim van Nuon/Vattenfall richting gemeente achten wij nihil, aangezien er ook sprake moet zijn van een definitief verleende natuurvergunning voordat de subsidie verleend kan worden. Indien de provincie toch graag wil dat er een biomassacentrale komt in Diemen, kan zij de gemeenteraad omzeilen door zelf een inpassingsplan te maken. De provincie heeft ervoor gekozen om dit niet te doen. Dit zou mogelijk een grond kunnen zijn voor een claim van Nuon/Vattenfall richting de provincie, niet richting de gemeente Diemen", aldus MOB.

Convenant
De gemeente Gooise Meren is hoe dan ook geen voorstander van de biomassacentrale. "Wij hebben er geen invloed op, wij kunnen hier enkel iets van vinden", zegt wethouder Barbara Boudewijnse. "Wat wij nu wel hebben gedaan is een convenant maken met harde afspraken met Nuon/Vattenfall. Dus áls de biomassacentrale er al komt, dan willen we er zo gunstig mogelijk vanaf komen met nagenoeg geen impact op de lokale luchtkwaliteit. Verder blijven we als gemeente Gooise Meren in contact met de provincie en stellen we daar vragen over de centrale, de stikstofneerslag en over de consequenties van het verbranden van zoveel houtpellets hier om de hoek bij onze inwoners."

Stadsraad Muiden
Hans van der Steen van de Stadsraad Muiden sprak vorige week nog in bij de gemeente Diemen. Daar verwoordde hij de mening van de inwoners van Muiden als volgt: "Nuon is voor Muiden altijd een heel belangrijke werkgever geweest. We hebben nooit problemen met de centrale gehad, omdat hij gasgestookt was. Als het nu biomassa wordt, is het een heel ander verhaal. We zitten al in een kwetsbaar gebied. Ik wens de gemeente Diemen veel succes met het besluit en ben blij dat wij zo'n beslissing in Muiden niet hoeven te nemen."

De centrale die nog nét op grondgebied Diemen staat.

Meer berichten