Foto: Trudy Kroese

Zorgen over biomassacentrale

  Natuur en Milieu

GOOISE MEREN - De gemeenteraad van Gooise Meren wil weten hoeveel uitstoot van schadelijke stoffen de beoogde (tijdelijke) biomassacentrale van Nuon op het terrein achter de Maxis gaat hebben. De raad nam afgelopen week unaniem een motie van het CDA en de ChristenUnie aan die oproept tot antwoorden op vragen.

In de biomassacentrale wil de Nuon enorme ladingen houtkorrels verbranden om daarmee warmte te winnen voor Amsterdam en Almere. In Diemen, Gooise Meren en Weesp maakt men zich zorgen om een toename van luchtverontreiniging en eventuele gezondheidsrisico's voor inwoners.

Er leven zorgen over dat plan. De te verbranden houtkorrels worden met vele vrachtwagens per dag aangevoerd over de weg. De passerende vrachtwagens zorgen voor meer uitstoot. En ook het verbranden van de korrels zelf zorgt voor extra uitstoot. Ook zijn er zorgen over de mogelijkheid dat er op termijn ook andersoortige biomassa gebruikt kan worden als brandstof, waarvan de gevolgen voor uitstoot ook niet bekend zijn.

De raad wil er nu antwoorden op. Buurgemeente Weesp gaat nog een stapje verder en wil met Diemen en Gooise Meren komen tot bindende afspraken met Nuon, waarmee de zorgen over de biomassacentrale worden weggenomen of ten minste sterk worden verminderd.

Meer berichten