Foto: Trudy Kroese

Diemen schakelt juristen in tegen komst biomassacentrale

  Natuur en Milieu

GOOISE MEREN - Om de komst van de Nuon biomassacentrale, achter de Maxis, tegen te houden wordt door gemeenten die er mee te maken krijgen alles uit de kast gehaald. Eerder al gaven gemeente Gooise Meren en gemeente Weesp aan om samen met gemeente Diemen op te trekken en bezwaar te maken. Inmiddels heeft Diemen een advocatenkantoor ingeschakeld om uit te zoeken of ze de komst via een juridische weg tegen kan houden.

De gemeenteraad van Diemen stemde eind januari unaniem tegen de komst van de biomassacentrale. Een meerderheid stemde toen wel in met het afgeven van een ontwerp verklaring van geen bedenkingen (vvgb). Reden daarvoor was dat er eigenlijk geen wettelijke mogelijkheden zijn om deze verklaring te weigeren. Overigens zat er nog een andere kant aan het besluit van de gemeente om in te stemmen met het afgeven van een ontwerpverklaring. Ze heeft daarmee namelijk de mogelijkheid gegeven aan voor- en tegenstanders van de centrale om met steunbetuigingen dan wel bewaren te komen. Voordat nu de verklaring daadwerkelijk wordt afgegeven en dus definitief is wil de gemeente laten onderzoeken of er niet toch een mogelijkheid is om deze verklaring aan de Nuon niet te hoeven afgeven. De juristen gaan nu dus aan de slag en de verwachting is dat ze voor juli het onderzoek afronden en met een advies richting de gemeente Diemen komen.

Zelfstandige actie
Deze stap van de gemeente Diemen is een zelfstandig initiatief. Het samen optrekken om de biomassacentrale tegen te houden staat hier dus los van. De beslissing om een advocatenkantoor in te schakelen zou een rechtstreeks gevolg zijn van de eerdere besluitvorming in de gemeenteraad van Diemen. Dat was eind januari en toen was er nog geen sprake van gezamenlijk optrekken van de drie gemeenten in deze kwestie.

Vervolgstappen
De gemeenteraad kan het advies vervolgens meenemen in het uiteindelijke besluit om de verklaring van geen bedenkingen wel of niet af te geven.

Meer berichten