Busstation Crailo.
Busstation Crailo. Foto: © Bob Awick

Busstation Crailo op de schop: Gooise Meren draagt pakweg 57.000 euro bij

Vervoer & verkeer

GOOISE MEREN - Met een aantal zogenoemde Quick Wins willen de Gooise gemeenten, verenigd in de Regio Gooi en Vechtstreek, het busstation bij Crailo en het oude Tergooiziekenhuis in Blaricum volgend jaar opknappen. Alle gemeenten dragen naar inwonertal bij. Gooise Meren betaalt iets meer dan 57.000 euro. 

Zo willen de betrokken partijen de kwaliteit van het busstation verbeteren, net als de ruimte en kwaliteit voor het stallen van fietsen en ook de looproutes voor voetgangers van en naar het busstation. De provincie Noord-Holland subsidieert het project voor 400.000 euro, dat is 65 procent van het totale bedrag. 

In 2020 is door de Regio het ‘Mobiliteitsperspectief knooppunt Crailo’ opgesteld. Dit betreft een langetermijnvisie voor de doorontwikkeling van deze locatie tot een hoogwaardig knooppunt voor alle vervoerwijzen, in samenhang met de ruimtelijke ontwikkelingen in de omgeving. 

De Gooise verkeerswethouders besloten in september vorig jaar om te laten onderzoeken of met deze snelle maatregelen de opknapbeurt van het busstation mogelijk was. In februari dit jaar werd het licht op groen gezet met een kostenverdeling tussen provincie en aanliggende gemeenten. De betrokken gemeenten stellen dat alle aangrenzende gemeenten belang hebben bij het uitvoeren van de Quick Wins-maatregelen op Crailo.

Ruimtelijke mogelijkheden

Op deze manier wil de Regio al op korte termijn stappen nemen om de kwaliteit van het busstation bij Crailo te verbeteren. Doordat de route van de bus veranderd is en het busstation geen eindhalte meer is (met uitzondering van de buurtbus) ontstaan hier ruimtelijke mogelijkheden voor, aldus de gemeenten.

Van de Gooise gemeenten betaalt alleen Wijdemeren niet mee. De in zwaar verkerende gemeente grenst niet aan Crailo en is ook financieel op dit moment niet in staat bij te dragen. De aangrenzende gemeenten nemen het financiële gedeelte van Wijdemeren daarom op zich. Gooise Meren betaalt nu 57.376 euro aan de uitvoerende gemeente, Blaricum. De werkzaamheden vinden in 2024 plaats.

Uit de krant