V.l.n.r.: Jantine Woudstra, Jelmer Kruijt en Arne Geensen.
V.l.n.r.: Jantine Woudstra, Jelmer Kruijt en Arne Geensen. Foto: Bob Awick

Gooische en BFC tekenen als eerste clubs in Gooise Meren convenant NIX18

Sport

BUSSUM - Voetbalvereniging BFC en hockeyclub Gooische, beide uit Bussum, hebben afgesproken om in hun kantines beter toe te zien op het niet schenken van alcohol aan sporters en andere gasten die jonger zijn dan 18 jaar. De voorzitters van beide verenigingen tekenden daartoe deze week als eerste sportverenigingen in Gooise Meren het convenant NiX18 met de gemeente. Voor de gemeente tekende sportwethouder Jelmer Kruijt. Het convenant NIX18 betreft een pilot voor de duur van negen maanden.

Sportverenigingen leunen voor het grootste deel op vrijwilligers om de kantine te runnen. De kennis en de ervaring die nodig is om te voorkomen dat alcohol in een kantine bij 18-minners terecht komt, kan verbeterd worden. Bovendien is de controle op leeftijd lastig als hele teams de overwinning vieren of een nederlaag wegspoelen met alcohol en niet duidelijk is wie voor wie bestelt. Omdat ook Gooise Meren namens de sport problematisch alcoholgebruik wil tegengaan en een gezonde sportomgeving nastreeft, is er meer aandacht nodig voor een verantwoord alcoholbeleid in de sportkantines en op sportevenementen.

Het alcoholverbod voor minderjarigen wordt in sportkantines slechter nageleefd dan in andere horeca en in winkels. Uit onderzoek in opdracht van VWS bleek dat in 2020 75 procent van de minderjarigen in sportkantines toch aan alcohol kunnen komen. Daarmee hebben kantines het laagste nalevingspercentage van alle verkoopkanalen. Bij slijterijen lukte het minderjarigen bijvoorbeeld in 33 procent van de pogingen om alcohol te kopen, in supermarkten lag dat percentage op 40 procent.

Eerste stap

Sportwethouder Kruijt is blij dat beide clubs als eerste in Gooise Meren het convenant hebben ondertekend. Hij ziet het als een goede stap. “Sporten is gezond en moet dat ook voor en na de wedstrijd of de training zijn, zeker als het gaat om jongeren. Alcohol remt de ontwikkeling van het jonge brein. Wij hechten er dan ook aan dat sportverenigingen zich houden aan de minimumleeftijd voor het bestellen en nuttigen van alcohol. In de praktijk blijkt dat, met alle vrijwilligers achter de bar, nog niet altijd zo eenvoudig uitvoerbaar te zijn. Wij willen de vrijwilligers aan handje helpen in plaats van alleen controles uit te voeren en met onze vinger te zwaaien. Met de afspraken in dit convenant, slaan we de handen ineen om gemeenschappelijke doelen te bereiken. Dat gaat behalve over het terugdringen van alcoholgebruik, ook over het rookvrij maken van de club en het bieden van een sociaal veilige omgeving. Ervaringen uit andere gemeenten leren dat het zeker zin heeft om dit samen met de clubs aan te pakken. Ik weet zeker dat meer clubs in Gooise Meren zullen volgen.”

Verantwoordelijkheid

Jantine Woudstra, voorzitter van hockeyclub Gooische: “Gooische doet graag mee. Onze vereniging wil graag bijdragen aan een verantwoorde en plezierige sportomgeving voor jong en oud. We zijn een familieclub waar veiligheid, ambitie en plezier samengaan. Alcohol voor de jeugd past daar niet bij. We voelen als grote club ook de verantwoordelijkheid om het voortouw te nemen in het licht van onze maatschappelijke functie, ook in de buurt. We verwachten hiervan te leren en zo duurzame verbeteringen te kunnen doorvoeren.”

Arne Geensen, voorzitter van BFC vult aan: “We zijn als vereniging al goed bezig en het tekenen van het Convenant Nix18 met de gemeente Gooise Meren ondersteunt het verder realiseren van een veilige, gezonde en inclusieve sportomgeving. Dat is een belangrijke randvoorwaarde voor het beleven van sportplezier. Bij BFC Bussum zetten we ons er al jaren voor in om sportplezier voor al onze leden te bereiken. Zo hebben we onze normen en waarden vastgelegd in gedragsregels voor alle doelgroepen en zijn vertrouwenspersonen en een geschillencommissie actief. Ook beschikken onze trainers en vrijwilligers die met jeugd werken over een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Op het gebied van gezonde sport heeft BFC gezond eten te koop in de kantine, bieden we gratis fruit aan door de week, worden alle vrijwilligers bekend gemaakt met de regelgeving omtrent alcohol en werken we aan het ondersteunen van een rookvrije generatie door een rookvrij sportcomplex.”

Tegenprestatie

De deelnemende sportverenigingen ontvangen per 1 oktober begeleiding van Bureau Objectief, in samenwerking met de GGD. Daarvoor committeren zij zich aan een reeks tegenprestaties, namelijk het realiseren van een rookvrije sportaccommodatie, het werken met een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voor iedereen die bij de sportvereniging werkt met jeugd of kwetsbare groepen en de inzet van een opgeleide vertrouwenspersoon. Ook zal de sportvereniging zoveel mogelijk de richtlijnen van NOC NSF overnemen en verder concretiseren in het beleid van de club. Deze maatregelen dienen voor 30 juni 2024 gerealiseerd te zijn.

Uit de krant