Afbeelding

Woonlasten vanaf volgend jaar omhoog

Politiek

GOOISE MEREN - Bewoners moeten vanaf komend jaar gemiddeld twee euro per maand extra aan woonlasten betalen. De gemeente verhoogt het bedrag om de begroting voor de komende drie jaar sluitend te krijgen. 

De gemeente wilde altijd voorkomen dat er extra betaald moest worden vanwege de fusie en wilde juist dat de woonlasten met rust werden gelaten. Toch kon men hier niet omheen. Wethouder Jan Franx: "Er is ook gebleken dat inwoners vinden dat de lasten iets omhoog kunnen als het voorzieningenniveau op peil blijft."

Algemene reserve
Vooral volgend jaar moet het gemeentebestuur ook een flink graai uit de algemene reserve doen, het gaat om ongeveer anderhalf miljoen euro. Ook moet er ongeveer 4,5 miljoen euro bezuinigd worden voor de jaren 2016 tot 2019. Het bleek niet nodig om meerdere jaren hiervoor geld uit de algemene reserve te halen.

Andere maatregelen
Besparingen worden behaald op verschillende terreinen. Zo wordt genoemd 'slimmer' werken en efficiencyvoordelen. Er wordt bezuinigd op subsidies en de inkomsten worden vergroot. Een paar voorbeelden: trouwen wordt duurder en gemeentegrond wordt verkocht. Grote afnemers van subsidiebedragen zoals Versa en de bibliotheek zullen gekort worden. Ook komt er meer onderzoek naar de kosten die de gemeente maakt voor Spant! en de zwembaden in Bussum en Naarden. Het kan dat een van de zwembaden dicht moet. Ook de servicepunten in Naarden en Muiden zullen sluiten om geld te besparen.

Investeringen
Het college wil ook nog investeren op diverse gebieden. Een miljoen wordt geïnvesteerd in wegen en verlichting. Er is geld gereserveerd voor de integratie van statushouders op het gebied van werk, zorg en onderwijs. Franx: "We zijn de grijze muizen van Noord-Holland. We moeten de economie aantrekken en de pendel naar Amsterdam stoppen. Zo willen we flink inzetten op toerisme. We hebben hier prachtig erfgoed zoals het Muiderslot en de Vestingwerken. Ook gaan we investeren in waterrecreatie in Naarden en Muiden."

De wethouder geeft een paar voorbeeld van waar de inwoners zich de komende tijd op kunnen verheugen. "In Bussum gaan we aan de slag met het stationsgebied. Maar ook wordt Bensdorp ontwikkeld en zijn we bezig met de Nieuwe Brink. In Muiderberg gaat er geld naar het ontwikkelen van het Echobos en naar een tweede veld voor SC Muiden."

Uit de krant