De controles zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen op wat er zich afspeelt binnen de automotive branche.
De controles zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen op wat er zich afspeelt binnen de automotive branche. Foto: Sjoerd Stoop

Gemeente controleert automotive branche in strijd tegen ondermijnende activiteiten

Politiek

GOOISE MEREN - De gemeente Gooise Meren heeft in samenwerking met de politie, omgevingsdienst, brandweer en andere partners drie ondernemingen die actief zijn in de automotive branche gecontroleerd. Dit gebeurde op woensdag 10 mei 2023, zo laat de gemeente weten. 

De controles zijn bedoeld om meer inzicht te krijgen op wat er zich afspeelt binnen de automotive branche. Er zijn ook specialisten van de politie, belastingdienst en StichtingVerzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit betrokken bij de controle voor hun expertise. 

Er is gecontroleerd op diverse wetgeving, hierbij zijn enkele overtredingen geconstateerd, zoals overtreding van de Alcoholwet, blusmiddelen die niet gekeurd waren, het aantreffen van verdacht asbest in een technische ruimte en het niet voldoen aan het inkoop- en verkoopregister (Digitaal Opkopersregister).Er is vrijwillig afstand gedaan van enkele onderdelen, zoals een middenconsole en dashboard.Tevens zijn er auto-onderdelen in beslag genomen voor nader onderzoek.

Voorkomen witwassen en terrorismefinanciering (Wwft)

In een onderneming werd een geldtelmachine aangetroffen. Betreffende ondernemer is nader geïnformeerd over de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), toen bleek dat de ondernemer hier niet van op de hoogte was. 

Een ondernemer moet bijvoorbeeld altijd melding doen bij de Financial Intelligence Unit (FIU)van (ongebruikelijke) transacties bij contante betalingen van €20.000 of meer bij de aan- of verkoop van voertuigen. Er geldt ook een meldingsplicht voor ongebruikelijke transacties als de ondernemer aanleiding heeft om aan te nemen dat de (voorgenomen) transactie te maken kan hebben met witwassen of terrorismefinanciering. Als de ondernemer te goeder trouw een ongebruikelijke transactie meldt bij FIU-Nederland, dan is de ondernemer beschermd tegen civiele en strafrechtelijke aansprakelijkheid.

DOR

Een handelaar die tweedehands goederen inkoopt is verplicht om gebruik te maken van het Digitaal Opkopers Register (DOR). Dat geldt onder andere voor voertuigen zonder kenteken, onderdelen van fietsen, bromfietsen, motoren en auto’s, maar ook voor voertuigen die uit het buitenland zijn

Indien uit registercontroles en locatie bezoeken blijkt dat een handelaar hier niet aan voldoet, dan kan hierop gehandhaafd worden.Ook kan een ondernemer zich schuldig maken aan heling wanneer gestolen goederen doorverkocht worden. Het DOR helpt handelaren om dit te voorkomen en zorgt ervoor dat zij te goeder trouw handelt.

De gemeente en haar partners zullen extra aandacht geven aan het Digitaal Opkopersregister in de automotive branche. Ondernemers in de branche kunnen een (extra) informatiebrief verwachten over het DOR en er zullen extra registercontroles en locatiebezoeken plaatsvinden. Met het digitale register zijn al vele successen behaald. Ondernemers, politie en gemeente maken het steeds lastiger voor inbrekers, helers en veelplegers. Zij kunnen moeilijker hun gestolen spullen kwijt. Stelen wordt minder aantrekkelijk. Veel ondernemers werken al met het register. Meerinformatie over het DOR en hoe men zich als ondernemer kunt registreren vindt men op deze pagina

De gemeente Gooise Meren hecht zeer aan veilig en eerlijk ondernemerschap. Dat betekent dat regels worden nageleefd, er een gelijk speelveld is voor bedrijven en dat criminaliteit geen ruimte krijgt. In Gooise Meren worden daarom regelmatig integrale controles gehouden. Sinds vorig jaar hebben alle Gooise gemeenten de handen ineen geslagen in een BestuurlijkInterventie Team (BIT). Dit zorgt voor (nog) meer slagkracht en expertise voor de integrale controles tegen ondermijnende activiteiten. Op deze manier werken wij samen aan een veilig Gooise Meren.

Uit de krant