Afbeelding
Foto: © Bob Awick

Ontwikkeling Hocras: tweede beeldvormend gesprek met raad nodig

Politiek

BUSSUM - De Hocras-locatie kwam tijdens de Politieke Avond van 10 mei j.l. aan bod. Het onderwerp werd toen beeldvormend behandeld. Omdat een uur niet voldoende bleek, volgt er een tweede beeldvormend gesprek met de gemeenteraad. Daarna komt de meningsvorming.

Tijdens deze sessie werd gesproken over de contouren van het plan en dus ook over de locatiekeuze van de voortgezet onderwijs (VO)-school en alles wat daarmee samenhangt.

“Ik ben blij dat we na lange tijd van voorbereiding en planontwikkeling nu over een concreet stedenbouwkundig plan kunnen praten”, sprak wethouder Jelmer Kruijt. “Een plan dat van alles in zich heeft. Woningbouw, waaronder sociale woningen, kleinschalige bedrijfsunits, een nieuwe plek voor een VO-school, met daarbij ook aandacht voor de omringende natuur met bijvoorbeeld een ecologische verbindingszone. Dat is veel meer dan waar we vandaan komen: namelijk een groot bedrijfsgebouw met vooral veel asfalt.”

Goede onderwijshuisvesting, wonen, werken en natuur. Het zijn allemaal kernopgaven van de gemeente Gooise Meren. Kruijt: “Het zijn zaken waar grote behoefte aan is en waarvoor we nu onze verantwoordelijkheid moeten nemen. Naar onze mening is dit plan in goede balans, waarbij de verschillende functies doordacht zijn ingepast in de groene en ook historische omgeving. Wij zijn daarbij zeker niet blind voor de weerstand die er onder sommige belanghebbenden is, maar wij denken dat dit plan een goed evenwicht biedt en daarmee voldoende tegemoet komt aan de eerder geuite bezwaren, waaronder de verkeersveiligheid door terug te gaan naar een 50 km zone met veilige oversteken en aan beide zijden van de weg dubbele fietspaden.”

De wethouder benadrukte dat het hier om een stedenbouwkundig plan gaat. Dat betekent dat dit plan nog slechts een schets is. De concrete uitwerking daarvan volgt nog en ook daarbij zullen belanghebbenden betrokken worden. Als dit plan wordt aangenomen, zal het college zich - vooruitlopend op het bestemmingsplan - allereerst richten op een financiële doorrekening van de te realiseren school en daar ook weer mee terug komen bij de gemeenteraad. “U komt in die zin dus nog meerdere keren in positie”, sprak wethouder Kruijt tegen de gemeenteraadsleden.

Uit de krant