Partij voor de Dieren team bij een eerdere etappe van de Team Planet Estafette in Heemstede.
Partij voor de Dieren team bij een eerdere etappe van de Team Planet Estafette in Heemstede. Foto: Anwar Daoud

Partij voor de Dieren voert actie voor behoud van 4.000 bomen langs A1

Politiek

NAARDEN - De Partij voor de Dieren met kandidaten voor de Provinciale Staten en waterschappen loopt zaterdag 11 maart de dertiende etappe van de Team Planet Estafette door het Gooi. De etappe start met een grote publieksactie voor het behoud van 4.000 bomen en de natuurlijke leefomgeving van beschermde diersoorten naast de carpoolplaats langs de A1 bij Naarden. 

‘Onlangs heeft de gemeente Gooise Meren besloten tot de kap van 4.000 bomen ten behoeve van een kilometerlange geluidswal. Nog geen veertig woningen ervaren geluidsoverlast door de A1, maar de aangeboden geluidsmuur door Rijkswaterstaat, waarvoor geen natuur hoeft te verdwijnen, volstaat voor de bewoners van deze woningen niet”, aldus de partijleider. De nu geplande geluidswal is breder, langer en hoger en wordt gefinancierd door het aanbrengen van zonnepanelen. Dit heeft tot gevolg dat er meer gronden nodig zijn om plek te bieden aan de geluidswal, waardoor een bos met 4.000 bomen, die bescherming bieden aan beschermde diersoorten als konijnen en dassen, moet verdwijnen.

Publieksactie

De Partij voor de Dieren wil met de publieksactie aandacht vragen voor het belang van behoud van natuurlijke verbindingen, van bomen als natuurlijke geluidsmuur en van bos ten behoeve van de biodiversiteit. Ilona Haas is kandidaat voor Provinciale Staten Noord-Holland namens de Partij voor de Dieren en mede-initiatiefnemer van de actie. Haas: “Bomen zijn onze bondgenoot tegen klimaatverandering. Voor de langere termijn zijn zij onmisbaar voor een gezonde leefomgeving. Elke boom telt, het kappen van 4.000 exemplaren en het aantasten van de leefomgeving van dieren die gebruikmaken van het gebied als corridor naar de grotere natuurgebieden van het Naardermeer en de Gooise bossen en heiden is niet goed te praten.“

Lokaal

De lokale groene partij in Gooise Meren, Partij voor Leefomgeving En Klimaat (PLEK) en de Stichting Natuur en Landschap het Gooi (SNLG) haken als sympathisant aan bij de geplande actie van de Partij voor de Dieren op zaterdag 11 maart in het Naarderbos. PLEK heeft als enige lokale partij tegen het raadsvoorstel over de zonnegeluidswal gestemd. Fractievoorzitter Max de Goede licht ter plaatse toe waarom zijn partij tegen de bomenkap is. De Goede: “Laten we vooraf stellen dat PLEK niet tegen toepassing van geluidswerende maatregelen en plaatsing van zonnepanelen is. Integendeel, maar met het volledig wegkappen van duizenden bomen in een bosrijke groenstrook langs de A1 vindt ons inziens veel onnodige natuurvernietiging plaats.”

Na de actie voor de bomen lopen de kandidaten van de Partij voor de Dieren door naar Vogelhospitaal Naarden en De Groene Ruijter in Bussum. Het eindpunt van de wandeletappe is het centrum van Hilversum. Meelopende volksvertegenwoordigers, verkiezingskandidaten, betrokken burgers en deskundigen voeren tijdens de estafette positieve actie en dragen nieuwe ideeën en oplossingen aan op de plekken waar wordt stilgehouden. De estafette is gestart op 29 januari op Texel met een actie om de Waddenzee rechten te geven, had een grote actie op 10 februari bij Tata Steel en eindigt op zondag 12 maart in Amsterdam. Iedereen is welkom om mee te lopen.

Tijdens elke etappe wordt een Certificaat van Mededogen uitgereikt aan een Noord-Hollandse organisatie, ondernemer of inwoner die zich in het bijzonder heeft ingespannen voor de bescherming van de natuur, dieren en de planeet.


Uit de krant