VVD-raadslid Hugo Bellaart.
VVD-raadslid Hugo Bellaart.

Hugo Bellaart (VVD): 'Stopzetting PMD inzameling stap dichterbij'

Politiek

GOOISE MEREN - Met een meerderheid van de raad voor versnelling van de besluitvorming en grotere betrokkenheid van de gemeenteraad is de stopzetting van PMD inzameling in de regio 't Gooi en de Vechtstreek een stap dichterbij gekomen. Dat is de overtuiging van VVD-raadslid en initiatiefnemer Hugo Bellaart.

Met de inzameling van Plastic, Metaal en Drankkarton (PMD) bij de bron zouden mensen zich bewust worden van de hoeveelheid verpakkingsafval. "Dat voordeel van broninzameling staat overeind, maar de realiteit in de afvalketen is minder fraai. Met een beleid dat gericht is op het maximaliseren van afvalscheiding, ongeacht wat er met gescheiden stromen gebeurt, is niemand gebaat behalve de afvalindustrie", aldus Bellaart.

Hergebruik blijkt moeizaam

Door de PMD inzameling is het aanbod van plastic afval verveelvoudigd. Maar het hergebruik blijkt moeizaam. Want plastic is geen materiaalsoort, maar een verzamelnaam voor technisch verschillende kunststofsoorten. De laatste tijd zijn steeds meer berichten opgedoken van misstanden met de export van onbruikbaar plastic afval. Uit de beantwoording van VVD-vragen is gebleken dat met het afval van hot naar her wordt gesleept. "PMD wordt ingezameld in de oranje kliko, overgeladen bij de GAD en dan naar Rotterdam gereden om te worden gesorteerd bij Suez. Maar liefst 30 procent blijkt 'residu', dat via de omweg Rotterdam alsnog naar de afvalverbranding gaat. Nog eens 30 procent bestaat uit de zogenaamde 'mixed plastics' dat vanuit Rotterdam naar Duitsland wordt geëxporteerd, in de buurt van Leipzig. Wat er daarna gebeurt is niet duidelijk. Nog eens bijna 10 procent bestaat uit metaal, dat zeer bruikbaar is, maar dat gemakkelijker uit het restafval kan worden gehaald", aldus Bellaart, die deze informatie bij het Afvalfonds, een instituut van het verpakkend bedrijfsleven, vandaan heeft. "Uiteindelijk blijven een paar kleine afvalstromen over die wél bruikbaar zijn."

Kosten zijn hoog

De kosten van de PMD inzamelketen zijn hoog. "Bij afvalscheiding wordt de belofte voorgehouden dat de gescheiden afvalstromen tot opbrengsten leiden waarmee de kosten van afvalinzameling en -verwerking worden gedrukt. Niets blijkt minder waar. De meest recente publicatie van Coelo (Rijksuniversiteit Groningen) over de woonlasten toont dat de afvalstoffenheffing in 2021 in de veertig grootste gemeenten met gemiddeld 5,9 procent stijgt. Juist in de afgelopen jaren nam PMD inzameling een grote vlucht. Grootste stijger is Apeldoorn, met 38 procent en Apeldoorn wordt wel beschouwd als de bakermat van de afvalscheiding. PMD inzameling is - blijkens een rapport van de GAD - per ton ongeveer vier keer zo duur als de inzameling van restafval." Bellaart vraagt al langer aandacht voor de praktijk achter PMD inzameling met het oog op de risico’s van milieuschade, de kosten, het gesleep met afval en het gedoe voor de burgers.

Sterke lobby

Behalve een sterke lobby vanuit de industrie ervaart Bellaart tot zijn verbazing aarzeling bij milieupartijen. Bellaart: "Milieupartijen stonden vaak aan de basis van de afvalscheiding. De belangen van de afvalindustrie begrijp ik wel, maar gelet op de milieurisico’s ben ik het meest verbaasd over de opstelling van milieupartijen (als GroenLinks en D66)." Het liefst was Bellaart direct overgegaan tot stopzetting in de regio 't Gooi en de Vechtstreek, maar dat bleek politiek een brug te ver. "Bovendien hebben de gemeenteraden hun bevoegdheden over afvalbeleid overgedragen aan de wethouders Milieu en Duurzaamheid van de Regio Gooi en Vechtstreek. Vandaar dat een tussenstap is voorgesteld met eerst een evaluatie met gemeenteraden in het najaar." Met de aangenomen hoopt de VVD in Gooise Meren het proces nu wel te versnellen.

Juist vorige week maakte Utrecht en ook Houten bekend te willen stoppen met PMD, na eerder stopzetting in Rotterdam, Amsterdam, Leiden, Oegstgeest en ook Leiderdorp.

Uit de krant