Wethouder Annette Wolthers van Hilversum onthult de flyerteksten van de ROC-campagne.
Wethouder Annette Wolthers van Hilversum onthult de flyerteksten van de ROC-campagne. (Foto: © Bastiaan Miché)

Campagne huiselijk geweld: 'Blauwe plek zie je niet onder een dikke trui'

  Zorg

Regio Het is lastig grip te krijgen op huiselijk geweld achter de voordeur. Toch liegen de cijfers er niet om. Per jaar worden 19.000 kinderen thuis mishandeld. Dat is gemiddeld één kind per klas. Reden voor het MBO College Hilversum om in samenwerking met Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek de impact van huiselijk geweld met flyers en gastlessen onder de aandacht te brengen van docenten én studenten.

"Wij hebben 6000 studenten. Als we de cijfers van het CBS doortrekken betekent dit dat 390 leerlingen op deze school op een of andere manier met huiselijk geweld te maken hebben", zegt Nelleke Degenhart van het ROC Student Succes Centrum, voordat wethouder Annette Wolthers de flyerteksten van de ROC-campagne onthult.

Met teksten als 'Je bent niet alleen', 'Ik wil je helpen', 'Ik wil dat het stopt' en 'Blauwe plekken zie je niet onder een dikke trui' roept de campagne op om bij het vermoeden van huiselijk geweld Veilig Thuis te bellen. "We grijpen de Week tegen de Kindermishandeling aan om dit probleem onder de aandacht van docenten en studenten te brengen", zegt projectleider Gezondheidszorg Dorothée Lieberom. "Zij moeten weten hoe zij het verschil kunnen maken."

Niet-pluissituatie
Docente gezondheidszorg en verpleegkunde Alexandra van Goethem heeft veel studenten in de klas die in de thuiszorg werken. "Zij komen achter de voordeur en kunnen een niet-pluissituatie signaleren. Daarom vinden we het geweldig dat medewerkers van Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek in gastlessen verhalen uit de praktijk willen delen. Levensecht leren maakt meer indruk dan dat ik het vertel."

Veilig Thuis biedt voor professionals als Alexandra van Goethem, maar ook voor andere betrokkenen of omstanders, advies bij een vermoeden van huiselijk geweld. "Sommige mensen denken dat wij de case meteen overnemen", weerlegt Nina Hille Ris Lambers, manager van Veilig Thuis een hardnekkig misverstand. "Dat is niet zo. Mensen kunnen bij ons terecht voor een luisterend oor en om zorgen te delen. Onze medewerkers beantwoorden vragen en geven advies: welke hulp kan iemand zelf bieden? En: hoe kunnen wij daarbij ondersteunen?"

Cijfers
De cijfers over 2018 van Veilig Thuis laten 1500 adviesgesprekken en 1600 meldingen zien. Alleen als uit het eerste gesprek blijkt dat de situatie acuut zorgelijk is, vragen medewerkers van Veilig Thuis om een melding te doen.

"Bij een melding gaan wij zelf aan de slag", licht Hille Ris Lambers toe. "We doen onderzoek en beoordelen of de situatie veilig is. Als het kan, maken we afspraken met de betrokkenen en hun netwerk. Zo kan het helpen als een kind of een van de ouders even bij een betrouwbare bekende gaat logeren. Gelukkig lukt het meestal om met goede afspraken en het inzetten van hulp iedereen in de eigen omgeving te houden. 

Stappenplan
Alleen in het uiterste geval zullen we bijvoorbeeld besluiten een kind uit huis te plaatsen."Omstanders - familie, kennissen of buren - kunnen anoniem advies vragen of een melding doen bij Veilig Thuis. Professionals onder wie kinderopvangmedewerkers, leerkrachten en hulpverleners moeten handelen volgens de meldcode huiselijk geweld. "Deze code bestaat uit een stappenplan", legt Hille Ris Lambers uit. "Een van die stappen is dat zij Veilig Thuis raadplegen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling."

Docente Alexandra van Goethem is ook daarom blij met de aandacht die het ROC aan het onderwerp besteedt. "Het maakt nog een keer duidelijk dat van ons als docenten wordt verwacht dat wij alert zijn, verantwoordelijkheid nemen en professioneel optreden."

Meer berichten