Afbeelding
Foto: Christian Pfeiffer

Plekken voor kinderen in 't Gooi rookvrij

Zorg

BUSSUM - 'Op weg naar een rookvrije generatie in Gooi en Vechtstreek'. Met die gedachte sluiten ruim dertig organisaties in deze regio zich aan bij de Alliantie Nederland Rookvrij. Hiermee heeft Gooi en Vechtstreek de primeur: als allereerste regio in Nederland op weg naar een rookvrije generatie.

Doel is om alle plekken waar kinderen komen, zoals scholen, speeltuinen, sportverenigingen en uiteraard thuis, geen asbakken en sigaretten meer aan te treffen. Ook belangrijk is, aldus projectleider Rookvrije Generatie GGD Gooi Rinelle van den Top, dat mensen zich bewust zijn van de gevolgen van roken. Immers, aldus de GGD, meer dan 500 kinderen in 't Gooi en de Vechtstreek beginnen nog steeds elk jaar met dagelijks roken. "Als kinderen niet beginnen met roken, leven ze gemiddeld tien jaar langer dan leeftijdsgenootjes die wel gaan roken."

Overigens betekent rookvrij niet hetzelfde als een rookverbod. Rokers worden vooral gevraagd om te stoppen. "Tachtig procent van de mensen die gaan roken, begint voor zijn of haar achttiende", aldus Van den Top. "Het gaat om die bewustwording. En veel mensen zijn voor de rookvrije generatie, ook de rokers zelf. Niemand wil dat zijn eigen kind begint met roken."

Handhaving
De projectleider beseft dat het rookvrij houden van locaties gemakkelijker te realiseren is op scholen, kinderdagverblijven en sportverenigingen dan op openbare speeltuinen. Zeker ook omdat er op die plekken nog weleens 's avonds laat hangjeugd verblijft en kinderen en ouders er de volgende ochtend peuken en andere rommel aantreffen. "De handhaving wordt een punt", aldus Van den Top. "Mogelijk kunnen we hier jongerenwerkers bij betrekken."

Stroomversnelling
De campagne tegen roken was al gaande, maar moet vanaf donderdag in een stroomversnelling raken. Dan tekenen ruim dertig partijen het bijbehorende convenant. Het gaat om alle regiogemeenten, Tergooi, Gho-go (huisartsenvereniging), Versa Welzijn, Jeugd en Gezin, achttien middelbare scholen, een flink aantal basisscholen, twee grote kinderopvangorganisaties, Jellinek, Team Sportservice 't Gooi, de KNVB, GGD en het Verloskundig Samenwerkingsverband (met kraamzorg, verloskundigen en gynaecologen).

Uit de krant