[Live] Tweede Kamer debatteert over fusie
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221893&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bussumsnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=140" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Live

Tweede Kamer debatteert over fusie

  Politiek

BUSSUM - Gaat Bussum straks fuseren met Naarden en Muiden? En komt Den Haag nog aan de voorwaarde van de gemeente tegemoet om alle geldproblemen eerst helemaal op te lossen? Vanavond weten we meer: de Tweede Kamer debatteert over de fusie. Volg de laatste update...

Tekst ververst automatisch

21.25

Tot zover dit liveblog over het debat van de Tweede Kamer over de fusie. Bedankt voor het volgen. BussumsNieuws houdt u de komende dagen verder op de hoogte van alle ontwikkelingen rond de fusie. Blijft u onze website vooral in de gaten houden. 

21.23

De Tweede Kamer stemt komende dinsdag over het wetsvoorstel. Daarmee komt de fusie van Bussum, Naarden en Muiden steeds dichterbij.

21.20

Plasterk heeft alle vragen beantwoord. Daarmee komt een einde aan het debat. 

21.15

Plasterk over de motie van D66/SGP over de claim en eventuele nalatigheid van de nieuwe gemeente: "Daar mag de Kamer ook over stemmen. We kunnen bepalen dat we de gemeenten tegemoet komen als er onverhoopt toch nog problemen met een claim ontstaan."

21.13

Plasterk laat het oordeel over de motie over de renterisico's aan de Tweede Kamer. 

21.13

Tot zover de tweede termijn. Plasterk gaat nu weer antwoorden. 

21.10

Fokke (PvdA) zegt ook nog: "Het is goed dat de financiële gevolgen nu worden afgedekt. Van belang voor de doorgang van deze fusie. Het is heel goed dat we een vangnet creëren voor mocht het toch anders lopen dan gewenst."

21.09

Fokke (PvdA) praat nu nog over enkele technische details. 

21.08

Fokke (PvdA) zegt nogmaals: "Het is een pijnlijk dossier geworden. Maar, hoe goed of anders vervelend ook, we moeten de knoop doorhakken."

21.06

Nu aan het woord: Manon Fokke (PvdA). 

21.05

Ook het CDA komt met een motie. Het CDA verzoekt de regering samen met Noord-Holland een goede oplossing te vinden voor het groenonderhoud op het KNSF-complex, een belangrijk punt als het gaat om de vaststellingsovereenkomst waar veel gedoe over bestaat. De motie wordt meegenomen als er straks gestemd gaat worden."

21.04

Bruins Slot (CDA): "Het toezeggen van het afdekken van de geldproblemen, geeft zekerheden. Heel goed."

21.04

Nu neemt Hanke Bruins Slot (CDA) het woord. 

21.03

Bisschop (SGP): "Het gaat de goede kant op. Maar wat ons standpunt wordt, hangt ook af van wat de minister over de ingebrachte moties denkt."

21.02

Nu neemt Roelof Bisschop (SGP) weer het woord. 

21.01

Bosma (PVV) zegt ook nog geen keuze te maken. "Ik ga me nog beraden."

21.00

Bosma (PVV): "De minister heeft nu wat toegezegd om problemen op te lossen. Het gaat de goede kant op. Nu nog het draagvlak: gaat dat goed? Bestaat er nog wel voldoende draagvlak?"

20.59

Het woord wordt nu genomen door Martin Bosma (PVV).

20.56

Van Raak (SP) laat weten nog geen beslissing te hebben genomen. "Daar moet ik met mijn fractie nog even goed over nadenken", zegt Van Raak.

20.55

Van Raak (SP): "Plasterk heeft veel gedaan om pijnpunten weg te nemen. Financieel is de zaak nu op orde. Maar brengt dat de liefde tussen de gemeenten weer terug? Gaat alles goed als we straks 'ja' zeggen? Wordt het een gelukkig huwelijk?"

20.54

Het woord wordt nu weer genomen door Ronald van Raak (SP).

20.52

Nog een motie, nu van D66. D66 wil afgetimmerd hebben dat eventuele grotere problemen niet door de nieuwe gemeente betaald hoeven worden. Mede namens de SGP. De motie wordt meegenomen als er straks gestemd gaat worden over het wetsvoorstel. 

20.52

Schouw (D66): "De minister heeft de gemeenten een goede handreiking gedaan door ervoor te zorgen dat Muiden schoon opgeleverd wordt."

20.52

Schouw (D66) grapt: "Ik heb het opgezocht: zware bevallingen kunnen ook hele mooie baby's opleveren. Maar ook lelijke."

20.52

Het woord wordt nu genomen door Gerard Schouw (D66). 

20.50

Na een vraag van Bosma (PVV) zegt Veldman (VVD) de lokale VVD te steunen en eventueel te helpen met flyeren voor de gemeenteraadsverkiezingen.

20.49

De motie wordt gesteund door meerdere fracties. PvdA, D66, SP en CDA ondersteunen het.

20.48

Veldman komt namens de VVD met een motie om de renterisico's af te dekken.

20.47

Veldman (VVD): "Het staat er nu goed voor. De gemeente kan een succesvolle gemeente worden."

20.45

Veldman (VVD): "Plasterk heeft heel veel zorgen weggenomen. We hebben heldere maatregelen en voorwaarden. Het is een prima regel dat de gemeente nooit meer op hoeft op te hoesten dan dat de gemeente Muiden als zelfstandige gemeente had kunnen dragen."

20.44

Het woord wordt weer genomen door Hayke Veldman (VVD).

20.44

Dat waren de antwoorden van Plasterk. Nu de tweede termijn.

20.42

Meteen nog een vraag van Van Raak (SP): "Wat is de duurzaamheid van deze herindeling? Wat gaat er gebeuren met de toekomst? Nog een keer fuseren?." Plasterk wil de belofte maken dat er de komende 10 jaar geen volgende fusie komt. "Maar ik kan niet over de graf van dit kabinet heen regeren. Het kan ook veranderen."

20.42

Van Raak (SP) zegt daarover: "Er is absoluut nooit wat gevraagd aan de bewoners."

20.41

Bosma (PVV): "Denken de bewoners er ook zo over?" Plasterk antwoordt: "Ik ga er vanuit dat de gekozen volksvertegenwoordigers namens de bevolking spreken. Dus ja: dan is er draagvlak."

20.40

Plasterk heeft alle vragen beantwoord. Nog één vraag van Bosma (PVV): hoe staat het met het draagvlak? Plasterk stelt nogmaals dat dat draagvlak in alle gemeenten er is, als de financiële problemen goed worden afgedekt. 

20.39

Over de verkiezingen: "De gemeenteraden samen hebben gevraagd zowel in 2016 en 2018 naar de stembus te gaan. Daar kunnen we aan tegemoet komen. Daar kunnen we een uitzondering voor maken."

20.38

Na het financiële punt, nu nog het beantwoorden van enkele andere vragen. 

20.33

Plasterk stelt dat renterisico's afgedekt kunnen worden. "Als u mij dat vraagt, dan werk ik daar in mee." Die bevestiging zou veel onzekerheden kunnen schelen. 

20.32

Plasterk heeft het nu over renterisico's. Voor de normale burger een ingewikkeld verhaal met heel veel cijfertjes. 

20.30

Plasterk: "De belastingtarieven verschillen nu nog. Dat zal gelijk getrokken worden. Het is aan de nieuwe gemeenteraad zelf om de nieuwe belastingtarieven vast te stellen. Als je het gemiddelde neemt gaan Muiden en Naarden minder betalen, Bussum meer. Het gaat dan om 62 procent van het landelijk gemiddelde. Maar wat er gebeurt, bepaalt de gemeente zelf. Dat heeft te maken met de voorzieningen die de gemeente treft voor dat geld. Er kan veel geld worden gevraagd, maar ook minder."

20.29

Plasterk gaat het nu even hebben over de toekomst. 

20.27

Na vragen van Bruins Slot (CDA) bevestigt Plasterk: "Het bedrag dat zelf betaald moet worden door de gemeente wordt absoluut niet hoger dan nu op tafel ligt. Dat regelen we."

20.26

Er worden nu heel wat geldbedragen over en weer genoemd. 

20.25

Plasterk over het oplossen van de geldproblemen. "De gemeente kan een deel zelf behappen. Hoe de gemeente dat oplost, kan het zelf bepalen. Dat kan met de OZB, maar het kan ook anders."

20.23

Vragen nu over hoe groot de schade is als de vaststellingsovereenkomst onverhoopt niet wordt nagekomen. Plasterk heeft daar geen antwoord op. "Dat kun je niet voorspellen."

20.20

Plasterk: "Met het geven van geld van het gemeentefonds en het daardoor schoon opleveren van Muiden, en nog eens de oplossen van problemen op het KNSF-complex door het vangnet, kan het haast niet meer fout gaan."

20.18

Plasterk bevestigt dat de claim op het KNSF-complex van tafel is, als de vaststellingsovereenkomst wordt nagekomen. "Dat gaat de goede kant op", zegt Plasterk. "Ik bevestig ook dat we een vangnet opnemen voor het geval er alsnog een claim komt."

20.14

Plasterk over het schoon opleveren. "Daar zorgen we voor. De gemeente Muiden kan ongeveer 8 miljoen zelf regelen, de resterende 10 miljoen keren we uit uit het gemeentefonds. Muiden regelt daarmee wat het ook zelfstandig had kunnen regelen. Dat is redelijk."

20.14

Plasterk: "Deze problemen leken eerst veel groter. Het staat er nu wat beter voor."

20.13

Nu het KNSF-probleem.

20.12

Er worden nu enkele korte vragen beantwoord. 

20.11

Plasterk heeft het nu even over de Bloemendalerpolder: "Deze moet naar Weesp gaan. De snelweg vormt een goede gemeentegrens."

20.10

Schouw (D66) vertelt als antwoord op de twijfels van onder meer PVV en SP: "De gemeente Bussum staat achter de fusie als de geldproblemen opgelost worden.". Plasterk beaamt dat. 

20.09

Plasterk stelt over deze geldproblemen en het oplossen daarvan. "We zullen het een en ander afwegen", zegt Plasterk. Plasterk komt daar straks op terug.

20.07

Er wordt nu vooral gesproken over het draagvlak voor de fusie. Volgens Plasterk was deze draagvlak er altijd wel. De andere stellen dat er de afgelopen tijd veel veranderd is. Plasterk stelt dat dat door de geldproblemen komt.

20.04

Plasterk stelt nogmaals: "Er moet gewoon snel wat gebeuren, ondanks het verleden."

20.03

Ronald van Raak (SP) springt ertussen en heeft het nogmaals over de gedwongenheid. "Er werd altijd al goed samengewerkt. De gedwongen herindeling heeft heel veel problemen veroorzaakt. Het heeft alles op z'n kop gegooid en er een rommeltje van gemaakt."

20.02

Plasterk: "We moeten nu tot een oplossing komen voor de toekomst van de gemeenten."

20.01

"Maar", zegt Plasterk. "Dit is wel een hele bijzonder herindeling, gezien alle onzekerheden."

20.00

Nu over het belang van het fuseren. Plasterk: "Het komt ten goede aan de bestuurskracht en de verdere toekomst van de gemeenten."

19.59

Plasterk benadrukt eveneens dat het lang geduurd heeft. "De gemeente steunen het plan, maar hebben wel zorgen. Daar gaan we het over hebben. De gemeente zal voor de datum van de herindeling schoon opgeleverd worden. Daar komen we zo op terug."

19.58

Plasterk gaat het eerst hebben over de fusie zelf, daarna over de afwikkeling van de geldproblemen rond het KNSF-complex en daarna over de eventuele verkiezingen en andere punten. 

19.57

Daar gaan we weer. Plasterk neemt het woord.

19.55

De eerste Kamerleden nemen weer plaats. We gaan zo verder. Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk zal straks vragen beantwoorden.

19.49

Tot zover de eerste termijn. Er wordt nu geschorst. 

19.48

Nogmaals samenvattend. Fokke (PvdA): "We moeten nu knopen doorhakken voor deze gemeenten. Het heeft lang genoeg geduurd."

19.47

Nu Fokke (PvdA) over de Bloemendalerpolder. "De polder sluit veel beter aan op Weesp. We steunen de grenscorrectie. Maar Muiden moet wel redelijk gecompenseerd worden voor wat betreft gemaakte kosten voor de polder. Dat moet tussen de gemeenten zelf geregeld worden, maar daar moeten we goed op letten."

19.44

Ze antwoordt: "Mocht de vaststellingsovereenkomst toch klappen, dan zijn we best bereid maatregelen te nemen. Maar nu staat het er anders voor."

19.42

Er volgen nu enkele vragen van de anderen aan Fokke (PvdA). "Kent u bepaalde gevolgen wel?", vraagt Gerard Schouw (D66).

19.41

Daarna: "Hoe de gemeente de geldproblemen oplost, is voor een groot deel ook aan de gemeente zelf."

19.40

Fokke (PvdA): "We hebben als Tweede Kamer ook de taak dat het gemeentefonds niet helemaal leeggeroofd wordt."

19.39

Ze vervolgt: "Maar laten we vooral wel eventuele renterisico's worden afgedekt."

19.38

Fokke (PvdA) stelt: "We kunnen ons voorstellen dat de gemeente graag met een schone lei beginnen. Maar kan dat wel? Het lijkt ons normaal dat de gemeenten een 'beheersbaar' bedrag moeten betalen. De gemeenten dragen ook lasten. Dat geldt voor alle gemeenten."

19.35

Fokke (PvdA) vervolgt: "Het KNSF-probleem heeft voor een lont in het kruitvat gezorgd. Dat heeft gevolgen. Plasterk moet nogmaals bevestigen dat eventuele schadeclaims en andere geldproblemen worden afgedekt."

19.34

Fokke (PvdA) heeft het eveneens over de afgelopen jaren. "Wat er de afgelopen jaren gebeurd is, verdient geen schoonheidsprijs. Het wordt zo langzamerhand een gebed zonder end. Er moet nu echt wat gaan gebeuren."

19.34

Nu neemt Manon Fokke (PvdA) het woord, mede namens GroenLinks. 

19.33

Nog een keer een schouderklopje van het CDA voor de gemeente Muiden: "U heeft heel hard gewerkt. En heel veel meer ellende voorkomen."

19.32

Kortom: "We hopen dat Plasterk zekerheden geeft voor wat betreft 'schoon opleveren'. Wat betekent dat? En wordt alles wel echt 'schoon opgeleverd'. Dat heeft veel gevolgen voor het draagvlak van de gemeenten om te gaan fuseren", zegt Bruins Slot (CDA).

19.30

Vervolg: "Het CDA hoopt dat alles goed afgedekt wordt."

19.28

Bruins Slot (CDA): "Zou het niet veel logischer zijn dat we Muiden tegemoet komen?"

19.27

Bruins Slot (CDA): "Vanwege de consequenties van het KNSF-probleem, staat er wat te gebeuren. Gaan we de kosten daarvan wel oplossen met het verhogen van de OZB?"

19.26

Ook Bruins Slot (CDA) heeft het over de geldproblemen. "De gemeente Muiden moet schoon worden opgeleverd. Muiden heeft heel veel werk verzet om de eerste problemen op te lossen. Alle hulde daarvoor. Maar er bestaan ook nog meer problemen. Gaat Plasterk ervoor zorgen dat de te vormen gemeente geen extra last gaat ondervinden van geldproblemen?"

19.25

Bruins Slot (CDA): "Het heeft nu allemaal wel lang genoeg geduurd. We hopen dat we vandaag tot een oplossing kunnen komen, die breed gedragen wordt."

19.24

Nu aan het woord: Hanke Bruins Slot van het CDA.

19.24

Bisschop (SGP) hoopt dat er snel zekerheden komen voor de gemeenten. 

19.22

Bisschop (SGP) schakelt snel door. Nu de verkiezingen. "We vragen ons af of het logisch is om nu verkiezingen te houden en dan in 2018 weer. Is het wel verstandig? De gemeenteraad heeft dan maar twee jaar de tijd om bepaalde zaken te verwerken. Dat is niet handig."

19.21

Ook over de Bloemendalerpolder. "Laten we het daar later over hebben. Er moeten eerst andere zaken geregeld worden."

19.20

Nu even de OZB. Bisschop (SGP): "Wat gaan we doen met de OZB? Kunnen we er niet voor zorgen dat er een langere overgangsperiode is voordat de OZB voor de gemeenten gelijk wordt gesteld."

19.20

Het gaat nu over de verborgen delen van de vaststellingsovereenkomst van het project De Krijgsman (KNSF). "Dat is niet fair", zegt Bisschop.

19.19

De SGP vraagt zich af of het niet voorbarig is om het wetsvoorstel nu al te behandelen. "Waarom wachten we niet tot andere zaken goed zijn besloten en of opgelost?"

19.17

Volgens Bisschop (SGP) zorgt het hele project De Krijgsman (KNSF) voor een grote hobbel. "We moeten helderheid en duidelijkheid geven naar de gemeenten. De minister stelt dat Muiden schoon wordt opgeleverd, maar betekent dat echt dat de andere gemeenten op geen enkele manier nadeel zonder ondervinden van deze problematiek? Wordt alles helemaal afgedekt? Welke garanties gaan we geven? Als er claims komen, wie draait daar dan voorop?"

19.17

Bisschop (SGP): "Als ik het zo lees is er een zeker draagvlak, maar er zitten nog een paar behoorlijke graten in de keel."

19.16

Bisschop (SGP) noemt ook de lange historie van de fusie.

19.15

Nu aan het woord Roelof Bisschop van de SGP, eveneens namens de ChristenUnie.

19.14

Bosma (PVV) vervolgt: "Het is heel pijnlijk dat de gemeente op ambtelijk vlak eigenlijk al gefuseerd zijn. Kunnen we dan nog wel terug?"

19.13

Nu weer serieus. Bosma (PVV): "Er heerst veel onrust en ongerustheid. Niemand weet hoe het straks gaat aflopen."

19.12

Bosma (PVV) benoemt nu hoe de Bussumse partijen erover denken. Op enigszins humoristische wijze wordt alles op de hak genomen. "Politiek vernuft is in Bussum niet zo dik gezaaid", zo blijkt. De rest lacht. 

19.11

Bosma (PVV): "De opstelling van Bussum is heel stellig. Veel mensen zijn ongerust. Dat kun je je goed voorstellen."

19.10

Volgens Bosma komt het allemaal door KNSF. "Het maakt het een ontzettend pijnlijk dossier. Niemand weet hoe het gaat uitpakken en wat er straks voor de gemeente staat te gebeuren."

19.09

Bosma (PVV): "We zitten in een nachtmerrie-scenario. Het is een hele vervelende zaak. Het leek heel goed te gaan, maar nu gaat het weer fout."

19.09

Het woord wordt nu genomen door Martin Bosma (PVV).

19.07

Vervolgens: "Er moet maar eens een voorstel komen dat wel breed gedragen wordt. Maar je kunt het je ook voorstellen dat de gemeenten er zo ondertussen moe van worden. Dat zorgt voor een dilemma. Waarom moeten we nu ja zeggen?"

19.07

Van Raak (SP): "We moeten ons ook schamen dat er nu ook alweer wordt gesproken over eventuele volgende fusies van de gemeenten."

19.06

En nog een keer naar Weesp. "Wat Muiden samen met Weesp niet veel beter geweest?", zegt Van Raak. "Datzelfde geldt voor Naarden en Bussum."

19.05

Van Raak (SP) benoemt ook het draagvlak. "Bussum heeft geen draagvlak meer", zegt Van Raak. "En de bewoners? We hebben ze nog nooit wat gevraagd."

19.04

Volgens Van Raak (SP) moet de gemeente niet worden opgezadeld met vele onbekende schulden.

19.03

Van Raak (SP) heeft het nog over het vastgoedproject op het KNSF-complex. "Als er geen falend vastgoedproject was, was er dan ook een reden om de gemeente te gaan samenvoegen?"

19.03

Vervolg: "Naarden en Bussum, en Weesp en Muiden, was heel normaal geweest. Nu ligt er weer een vreemd plan. Een plan waarvoor geen draagvlak bestaat onder gemeenten, vooral Bussum", zegt Van Raak (SP). 

19.02

Van Raak (SP): "Door deze gedwongen fusie hebben we heel veel overhoop gehaald. Er werd goed samengewerkt. Nu liggen de kaarten heel anders."

19.01

Van Raak (SP) trekt fel van leer. "Een gevoel van schaamte. We hebben het nog steeds over een rommeltje, als we het over deze fusie hebben."

19.00

Nu Ronald van Raak (SP).

18.58

Hanke Bruins Slot (CDA) vraagt of de steun van D66 wegvalt als Plasterk geen stappen onderneemt. "Het is nog geen gelopen race. We zullen ons dan wederom beraden", antwoordt Schouw. 

18.57

Schouw (D66) benadrukt nog maar eens dat de fusie nu maar eens door moet gaan. "D66 staat daar in principe nog gewoon achter. Maar: laten we alle financiële risico's minimaliseren."

18.55

Ook Schouw (D66) heeft het over de gevolgen van de geldproblemen van Muiden. "Wat komt er straks op het bordje van de gemeente? Er moet meer zeker worden voor de gemeenten. Plasterk moet onzekerheden wegnemen."

18.54

Daarna: "Het kan niet zo zijn dat de bewoners van Bussum geconfronteerd worden met een forse stijging van de OZB. Dat moeten we voorkomen."

18.53

Volgens Schouw (D66) heeft Plasterk z'n best gedaan om de gemeenten op bepaalde vlakken tegemoet te komen. "Maar we hebben als doel dat de gemeente Muiden 'schoon' de gemeentelijke herindeling in gaat. Dat komt het draagvlak voor de fusie ten goede."

18.52

Schouw (D66) vervolgt: "Maar veel mensen hebben nog heel veel vragen. Daar moet een antwoord op komen."

18.52

Volgens Schouw (D66) moeten de Tweede Kamer en Eerste Kamer er alles aan doen om de fusie vanaf 1 januari 2016 door te laten gaan. 

18.51

Schouw (D66) heeft het nog eens over de lange historie van de fusie van de gemeenten. "Er is heel veel gebeurd", zegt Schouw (D66). "Wat er nu gaat gebeuren is onduidelijk, maar het heeft allemaal lang genoeg geduurd. De knoop moet een keer worden doorgehakt."

18.50

Schouw (D66) benadrukt nog maar eens de eensgezindheid als het om de fusie van Bussum, Naarden en Muiden gaat. "Dat is er wat minder", zegt Schouw.

18.50

Schouw (D66) noemt enkele andere fuseerde gemeenten. 

18.49

Aan het woord nu Gerard Schouw van D66.

18.48

We gaan weer verder.

18.46

Het was voor Veldman (VVD) de eerste keer dat hij het woord nam als lid van de Tweede Kamer. De vergadering wordt even geschorst zodat de andere Kamerleden Veldman kunnen feliciteren. 

18.45

Veldman (VVD) noemt het wetsvoorstel 'verstandig'. Een grote stap voor de gemeenten. 

18.44

Als de VVD het mag zeggen, dan worden bepaalde renterisico's voor de gemeente afgedekt. Daar hebben de gemeenten ook om gevraagd. 

18.43

Er wordt nu gesproken over te maken afspraken. Bepaalde voorwaarden moeten volgens Veldman goed vastgelegd worden. 

18.41

Volgens Veldman moet er wel aan voorwaarden voldaan. Er moet fors bespaard worden. "Het verhogen van de OZB wordt onontkoombaar", zegt Veldman. "Dat de OZB voor Bussum omhoog gaat zal gebeuren, maar als de lokale politiek het wel kan er wel één en ander aan tegemoetkomingen geregeld worden."

18.39

Dan het KNSF-complex, ook wel De Krijgsman genoemd. "Alle geldproblemen kunnen voor grote gevolgen zorgen voor de gemeente", zegt Veldman. "Het wetsvoorstel moet een vangnet kennen voor problemen. Er moet worden opgesteld dat de gemeente niet meer hoeft te gaan betalen dan dat Muiden zelfstandig had kunnen dragen."

18.39

Volgens Veldman (VVD) kan de Bloemendalerpolder het best geheel worden overgeheveld naar de gemeente Weesp. "Het meest logisch", zegt de VVD'er. 

18.38

Veldman (VVD) benoemt de twee hoofdpunten: het KNSF-complex en de Bloemendalerpolder.

18.37

Veldman (VVD) vertelt dat met het behandelen van het wetsvoorstel verantwoordelijkheid wordt genomen door Den Haag. Om de gemeenten te versterken. Dat kan volgens hem momenteel veel beter.

18.33

Hayke Veldman (VVD) neemt als eerst het woord. 

18.32

Ook Minister van Binnenlandse Zaken Ronald Plasterk is aanwezig vandaag. 

18.31

De vergadering wordt geopend. 

18.28

Het debat kan elk moment van start gaan. De eerste Kamerleden nemen ondertussen plaats. 

18.26

De VVD van Bussum, Naarden en Muiden maken zonet de resultaten bekend van een door de VVD zelf gehouden poll. Resultaat: 68% van de respondenten geeft aan voor de fusie te zijn, 29% tegen en 3% heeft er geen mening over. 

18.24

Raadsleden en het college van B en W vertrokken rond half 4 naar Den Haag. De gevoelens waren gemengd. Ze hebben geen flauw benul wat de van vanavond mogen verwachten. Het kan nog alle kanten op gaan. 

18.15

Anders dan Bussum, meldde Naarden deze week wel graag door te zetten: ze roepen de Tweede Kamer op om haast te maken en groen licht te geven voor de fusie. 

18.08

Bussum heeft geen draagvlak meer voor het plan. Er moeten eerst betere maatregelen worden genomen om de geldproblemen van Muiden tot op de laatste cent op te lossen. Pas dan kunnen de gemeenten fuseren, meent Bussum. 

18.05

 Het kan nog wel eens spannend worden. Terwijl het samenvoegen van de gemeenten enkele maanden geleden slechts een kwestie van tijd leek, brokkelde de steun voor het plan de laatste weken steeds verder af.

18.00

Het debat van de Kamer start straks om half zeven.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221893&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bussumsnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=140" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bussumsnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=140" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>