Afbeelding
Live

Kamerleden praten over fusie

Politiek

BUSSUM - Wat weten we na vandaag meer over de aanstaande fusie van Bussum, Naarden en Muiden? Leden van de Tweede Kamer komen vandaag praten over de plannen. Daarnaast mogen lokale belanghebbenden hun zegje doen over de fusie.

[12.37] De hoorzitting is zo goed als afgelopen. Tot zover dit liveblog. Lees later vandaag meer over alle ontwikkelingen op de website van het BussumsNieuws.

[12.30] Sweet over de financiële gevolgen: "De situatie wordt vooralsnog goed ondervangen. Er bestaan afspraken. In het wetsvoorstel heeft de minister daar al een en ander over gezegd."

[12.29] Volgens Sweet bestaat er wel voldoende draagvlak voor deze fusie. "Er zijn zeker onderwerpen die hun aandacht vragen. Die heeft u vandaag ook benoemd. We zullen daarmee aan de slag gaan en niet voor onze verantwoordelijkheid weglopen."

[12.28] Tot slot een afsluitend woord van gedeputeerde Elvira Sweet van Noord-Holland. Ze vertelt wat de provincie al heeft gedaan de laatste tijd. "We zijn bemoedigd om voortvarend met dit project verder te gaan. We hebben vandaag weer een stap gezet."

[12.27] Nogmaals harde woorden van Luijten (VVD): "Als er geen honderd procent vangnet komt, dan gaan we nu niet fuseren. Hoe goed de bedoelingen ook zijn."

[12.26] Luijten stelt nog: "Als we wel fuseren, willen we de komende tien jaar niet nogmaals fuseren."' Die voorwaarde is vandaag nog niet eerder genoemd, maar Bussum heeft dat standpunt al veel langer. 

[12.25] Alexander Luijten (VVD) vertelt nog over het standpunt van gemeente. "We staan achter de fusie, alleen onder voorwaarden. Anders eerst alleen ambtelijk fuseren. Dan kan het later alsnog goed komen en hebben we veel werk al gedaan."

[12.23] De hoorzitting loopt langzamerhand af. Er vliegen heen en weer nog standpunten over tafel. Volgens Ben de Veth bestaat er in Bussum helemaal geen draagvlak. Joyce Sylvester van Naarden stelt dat dat absoluut niet voor Naarden geldt.

[12.22] Nog voor de hoorzitting afgelopen is, verlaat commissaris van de Koning Johan Remkes de zaal.

[12.19] Dekker tegen Bosma: "We hebben ons op alle fronten voorbereid. U had zich pas zorgen moeten maken als we dat niet hadden gedaan."

[12.18] Volgens Dekker is er altijd nog alleen een ambtelijke fusie mogelijk. "Maar liever niet", zegt ze.

[12.17] "Kunnen we nog wel 'nee' zeggen?", vraagt Bosma. "Als we dat doen, wat zijn dan de gevolgen?"

[12.16] "Een pikante opmerking", zegt Kamerlid Bosma (PVV). "Er is nog niets besloten."

[12.13] Dekker vertelt dat de voorbereiding van de fusie zeer voortvarend verloopt. "We hebben een missie en visie", zegt ze. "Daarnaast lopen er al allemaal procedures. Alles gaat de goede kant op. Kortom: de fusie is klaar. Ik kan u verzekeren: het wordt een hele mooie nieuwe gemeente."

[12.13] Nu aan het woord: Marian Dekker, voorzitter van de stuurgroep fusie Bussum, Naarden en Muiden. 

[12.11] Wethouder en locoburgemeester Henny Timmerman van Muiden voert nog even het woord. Ze benadrukt dat Muiden in principe financieel gezond is. Dat kwam pas na het gedoe rond KNSF. Als dat afgedekt wordt, is er niets aan de hand. 

[12.09] Nu voert burgemeester Heijman van Bussum kort het woord. Hij onderstreept nogmaals de gevoelens van Naarden en hoopt op snelle stappen.

[12.08] De gemeente Naarden is er vlot bij. De speech van burgemeester Sylvester staat online. Lees de speech hier. 

[12.05] Er worden nu enkele vragen over en weer gesteld. 

[12.02] Sylvester verzoekt de Tweede Kamer om snel stappen te zetten.

[12.01] Ook Sylvester heeft zorgen, vooral over de veelbesproken financiën van Muiden. De gemeenteraad van Naarden stelt dat er een vangnet moet komen. Anders vervalt ook het draagvlak van Naarden. "We moeten fuseren, maar wel onder voorwaarden", zegt ze.

[12.00] Ze vervolgt: "De taakstellingen van een gemeente worden steeds complexer. Met een fusie kunnen we dat beter aan."

[11.59] Sylvester: "Met een fusie versterken we onze bestuurskracht. Dat is strikt noodzakelijk. We kunnen daarmee ook de belangen van onze bewoners beter representeren."

[11.58] Sylvester noemt de fusie met Bussum en Muiden van levensbelang. "Daarmee kunnen we de toekomst aan", zo zegt ze.

[11.57] Het woord wordt nu gevoerd door waarnemend  burgemeester Joyce Sylvester van Naarden.

[11.55] Het woord wordt nu gevoerd door Mark van Dongen van de BOR, de Bijzondere Ondernemingsraad. Kort gezegd: de ambtenaren van de gemeenten. De BOR heeft grote zorgen over het gemorrel aan de fusie. Het moet volgens de BOR gewoon doorgaan. "We hebben al heel hard gewerkt en veel stappen gezet. Om de toekomst aan te kunnen moeten we wel fuseren. Uitstel is geen optie", zo zegt hij.

[11.54] Van Raak vraagt naar het draagvlak en vraagt waarom er geen goed referendum gehouden is. De Veth antwoord dat er in Bussum wel zo'n peiling gehouden is.

[11.53] Volgens De Veth kunnen Naarden-Bussum en Muiden beter gewoon goed samenwerken, zonder fusie. Dat kan makkelijk, volgens hem.

[11.48] Kees Flink en Ben de Veth voeren het woord namens Bussum Natuurlijk Beter. De twee stonden echter ook op kieslijst voor Hart voor Bussum tijdens de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Hart voor Bussum is fel tegenstander van deze fusie en zou liever alleen samengaan met Naarden. De Veth en Flink onderstrepen die mening.

[11.47] De Veth: "Er moet maatschappelijk draagvlak zijn voor een fusie. Daar hamert zelfs Rutte op. Waarom wordt de fusie dan toch opgelegd? Velen willen dit niet. Er is geen draagvlak onder de bevolking."

[11.46] Het woord wordt nu gevoerd door Kees Flink en Ben de Veth van Bussum Natuurlijk Beter. Ben de Veth spreekt.

[11.40] Nu voert Marian Buvelot het woord. Ze is directeur van de bibliotheek van Muiden en Weesp. De bibliotheek gaat ook fuseren met de bibliotheek van Naarden-Bussum. "Een fusie door een fusie", zegt ze. 

[11.40] Tot zover Van Waes. Hij overhandigt tot slot de petitie aan Van Raak.

[11.38] Volgens Van Waes moet het wetsvoorstel worden aangepast. De gemeente Gooise Meren mag geen last ondervinden van eventuele gevolgen door de claim of andere schulden van Muiden. Anders geen fusie. 

[11.37] Van Waes grapt: "De kruitfabriek op het KNSF-terrein is al jaren gesloten. Kennelijk is er nog wel voldoende kruit om de fusie van Bussum, Naarden en Muiden op te blazen." De zaal grinnikt erom.

[11.36] Van Waes startte onlangs een online petitie over de claim en de fusie. Meer dan 900 mensen ondertekenden deze. 

[11.35] Van Waes: "Het kan met die claim nog alle kanten op. Van nul euro tot vele miljoenen."

[11.34] Eerst Van Waes aan het woord: "Je moet goed kunnen beginnen aan een huwelijk. Haal de claim van tafel", stelt hij.

[11.32] We gaan weer verder. Namens Bussum aan tafel: Kees Flink en Ben de Veth (Bussum Natuurlijk Beter), Wilbert van Waes (vanwege de petitie) en Alexander Luijten namens de gemeenteraad.

[11.26] Straks de grote finale van de hoorzitting: de fusie als zodanig. 

[11.24] Bruch noemt de belangen van Weesp. Weesp heeft al veel plannen voor de polder. Het gaat om scholen en sportvoorzieningen. Dat betaalt Weesp zelf.

[11.24] Nu neemt namens de gemeenteraad van Weesp Alexander Bruch (VVD) het woord.

[11.23] Muiden suggereert dat Weesp mogelijk in de toekomst aansluit bij de gemeente Gooise Meren. Vanuit Weesp wordt daarover gelachen. Dat kunnen ze zich niet voorstellen.

[11.21] De Kamerleden stellen vragen over de grenscorrectie. Timmerman heeft daar geen antwoorden op. "Het gaat te veel om details", zegt ze.

[11.18] Volgens Timmerman moet de gemeente Gooise Meren betrokken worden bij de ontwikkeling van de polder. Dat betekent: geen grenscorrectie. Discussie daarover zou ongewenste vertraging opleveren voor de fusie. 

[11.17] Volgens Timmerman zal de gemeente Gooise Meren zonder de polder veel geld mislopen. Dat komt de al slechte financiële positie van Muiden (en dus Gooise Meren) niet ten goede.

[11.15] Timmerman: "Dat Weesp een betere slagkracht heeft met de polder erbij gaat niet op. Het zou juist veel beter zijn voor de gemeente Gooise Meren."

[11.14] Het woord wordt nu gevoerd door Henny Timmerman, locoburgemeester van Muiden.

[11.10] Van Bochove roept de Tweede Kamer op om Weesp te helpen. Het ene na het andere argument wordt genoemd. 

[11.09] Volgens Van Bochove is de hele Bloemendalerpolder gericht op Weesp.

[11.07] Van Bochove: "Weesp gaat als enige gemeente zelfstandig verder. Een hele wijk bij Weesp zou de gemeente een stuk sterker maken."

[11.07] Nu neemt waarnemend burgemeester Van Bochove van Weesp het woord. 

[11.04] Janssen stelt dat de Bloemendalerpolder, en dus de te bouwen woonwijk, veel beter aansluit bij Weesp. Op alle fronten. Qua bereikbaarheid, maar ook qua voorzieningen. Daarom moet de polder in één gemeente komen te liggen.

[11.02] Het woord wordt nu gevoerd door de heer Janssen namens private partijen die de woonwijk in de Bloemendalerpolder gaan bouwen. Volgens hen moet de hele Bloemendalerpolder bij Weesp worden gevoegd. 

[11.00] Er moet de komende jaren gebouwd gaan worden in de polder. Dat kan de gemeente veel geld opleveren. 

[10.59] Aan tafel nemen nu sprekers plaats. Het volgende gesprek gaat over de grenscorrectie in de Bloemendalerpolder. Een belangrijk punt voor Weesp, dat graag ziet dat de polder bij die gemeente betrokken wordt. Bussum, Naarden en Muiden zijn daarop tegen. 

[10.58] Methorst stelt dat de Muider raad vindt dat Muiden wordt gevrijwaard en noemt ook meteen de grenscorrectie met de polder. Die mag niet doorgaan. Daarmee zou Muiden ook veel OZB-opbrengsten mislopen. 

[10.56] Methorst mag een opvallende spreker genoemd worden: Methorst werd eerder in verband gebracht met een omkoopschandaal rondom KNSF-directeur Rolf Visser. Dat kostte hem bijna zijn raadslidmaatschap.

[10.56] Namens de gemeenteraad van Muiden voert nu Dirk Jan Methorst (CDA) het woord. 

[10.55] Kamerlid Bruins Slot (CDA) vraagt de burgemeester wat er zou gebeuren als het bestemmingsplan voor het KNSF-complex niet wordt vastgesteld. De burgemeester benoemt nogmaals de onzekerheden.

[10.53] Kamerlid Van Oosten (VVD) vraagt de burgemeester om eens goed uit te leggen wat Bussum eist en hoe dat verschilt met het wetsvoorstel. De burgemeester zegt een brief op te gaan stellen. 

[10.51] Nogmaals harde woorden: "Wij zijn voor de fusie, maar niet ten koste van alles", zegt de burgemeester. 

[10.50] De burgemeester rondt af. "We hebben een vangnet, maar dat moet worden aangescherpt. Dat is nu onvoldoende en niet toereikend."

[10.49] "Vooralsnog wacht Bussum in spanning af", zegt de burgemeester. Ook voor onze inwoners.

[10.48] De burgemeester vraagt nogmaals zekerheden vanwege alle onzekerheden.

[10.46] Volgens Heijman moet Muiden worden gevrijwaard van eventuele schulden en Gooise Meren moet met een schone lei kunnen beginnen. Als niet aan die voorwaarden wordt voldaan, vervalt voor Bussum de steun voor de fusie. 

[10.45] Heijman stelt dat de Bussumse gemeenteraad dubt over de toekomst. De gemeenteraad wil fuseren, maar eist voorwaarden. "Er zijn daartoe goede aanzetten gegeven, maar is dat toereikend om van alles uit te sluiten? Het kan beter."

[10.45] De burgemeester benadrukt nogmaals het belang van de fusie voor de gemeenten. Het gaat vooral over daadkracht.

[10.44] Het woord wordt nu gevoerd door burgemeester Henk Heijman van Bussum.

[10.43] Veenhuysen doet een oproep aan de Kamer om tijdens de behandeling van het wetsvoorstel alle (geheime) afspraken tussen KNSF en de gemeente Muiden openbaar te maken. Dat zou veel duidelijk maken.

[10.39] Nu aan het woord Muider Jacob Veenhuysen, voorzitter van de Stichting Erfgoed Kruitpad. Het gaat om het erfgoed rond het KNSF-complex. Veenhuysen hekelt de financiële onzekerheden over het complex.

[10.35] Nu voert een bestuurder van Muider tuindersvereniging De Westbatterij het woord. De volkstuinen van de vereniging liggen pal achter het KNSF-complex. De leden verkeren in grote onzekerheid of het wel verder kan gaan als er wat gaat gebeuren op het KNSF-complex.

[10.34] Straks komen eerst burgers aan het woord. Dat duurt ongeveer een half uur. Kamerleden mogen dan vragen stellen. 

[10.33] Van Raak is bekend met het dossier en behandelde ook de mislukte GV4-fusie. 

[10.32] Ronald van Raak (SP) heet de bezoekers welkom en vertelt wat er vandaag op de agenda staat.

[10.30] De zaal gaat zitten. De hoorzitting gaat beginnen.

[10.27] De Kamerleden en commissaris van de Koning Johan Remkes komen aan en nemen plaats. Met hen ook de burgemeesters. 

[10.22] Namens de gemeenten zelf zullen de burgemeesters het woord voeren.

[10.20] De agenda vermeldt punten als de geldzaken van de gemeenten, het veranderen van de grens met Weesp en enkele algemene zaken over het samenvoegen van de gemeenten.

[10.15] De zaal loopt vol. De stoelen worden gevuld door wethouders en gemeenteraadsleden van de 3 gemeenten. De hoorzitting begint om 10.30 uur. 

Uit de krant

!

Uit de krant

Logo
Afbeelding
Stichting d’ONS wil duurzame ontwikkeling van Suriname veiligstellen voor volgende generaties ‘Jaarlijks zo’n veertig vrijwilligers die de roverij van zeeschildpadeieren tegengaan’ Natuur en Milieu gisteren
Afbeelding
HCAW plaatst zich alsnog voor Play-Offs Sport 15 aug, 09:30
Logo
Afbeelding
Zomerserie Gooise Meren 100% zwerfvuilvrij SKBNM Villa Zeezicht zet zich in voor de buurt Natuur en Milieu 15 aug, 07:00
Logo
Afbeelding
Van de Historische Kring Dirk Tersteeg, landschapsarchitect Algemeen 14 aug, 11:00
Logo
Afbeelding
'Eén van de mooiste momenten van het jaar om hier te zijn' Gooise heide kleurt nu ‘extreem vroeg’ paars Natuur en Milieu 14 aug, 09:00
Logo
Afbeelding
Zomerportret | Justin Putuhena Dj en producer Justin Putuhena raakte zichzelf kwijt in wereldje rond Justin Prime Cultureel 13 aug, 07:00
Logo
Afbeelding
Rolien Bekkema: 'Betalingsachterstanden nemen toe' PvdA en GroenLinks willen inkomensgrens voor energietoeslag omhoog Politiek 12 aug, 16:00
Afbeelding
Opbouw noodpompen Muiden beschermen natuur Algemeen 12 aug, 16:00
Voorproefje Bussumsnieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief