Afbeelding
Live

Gemeenteraad vergadert over problemen fusie

Politiek

BUSSUM - De gemeenteraad van Bussum vergadert extra over de gevolgen van het KNSF-probleem voor de fusie. De VVD, PvdA, D66, GL en het CDA meldden vlak voor het weekend grote zorgen te hebben. De gemeenteraad moet er nog eens goed over praten, zo menen ze. Een groot deel van de gemeenteraad geeft al op voorhand aan dat er, wat hun betreft, geen draagvlak bestaat voor een fusie zolang de problemen met Muiden niet eerst goed opgelost worden.

 • 26 jan 2015, 20:01

  Tot zover dit liveblog. Lees woensdag nog eens alles over de ontwikkelingen in het BussumsNieuws.

 • 26 jan 2015, 20:00

  Bezoen draagt over aan de burgemeester. De burgemeester sluit de vergadering af.

 • 26 jan 2015, 19:55

  Nu de besluitvorming over moties. De motie van Hart voor Bussum wordt verworpen. De motie van het CDA en de zes andere partijen over het vangnet wordt aangenomen. De motie van het CDA met het verzoek aan het college om te gaan praten met de minister wordt eveneens aangenomen.

 • 26 jan 2015, 19:53

  John Krabbendam neemt het woord weer en vraagt zich hardop af: "Wat willen we nu?" Naarden en Bussum moeten elkaar nog eens recht in de ogen kijken en zich dat afvragen, stelt Krabbendam.

 • 26 jan 2015, 19:51

  Bob Henzen (PvB) voert weer het woord. De moties van het CDA worden niet gesteund, deze komen te laat.

 • 26 jan 2015, 19:50

  Harry Visser (GOP) voert weer het woord en geeft aan dat men vooralsnog niet wil fuseren. Pas als de problemen opgelost zijn, kan het goed gedaan worden.

 • 26 jan 2015, 19:49

  Aan het woord nu Gerben Struik (GL). GL laat nogmaals weten de moties van het CDA te steunen.

 • 26 jan 2015, 19:47

  Hart voor Bussum vraagt het CDA of de motie juridisch getoetst kan worden. Het CDA stelt dat te doen.

 • 26 jan 2015, 19:46

  Burgemeester Heijman doet een tussenvoorstel voor de eerste motie van het CDA. Er wordt voorgesteld om de motie en de opmerkingen van de PvdA samen te voegen in een raadsvoorstel. Daar gaat men mee akkoord.

 • 26 jan 2015, 19:44

  De vergadering gaat weer verder. Het woord wordt gevoerd door Lodewijk Zweers (CDA). Het CDA en de anderen nemen voorgelegde wijzigingen van de PvdA niet over, omdat dezelfde motie ook in Naarden voorligt. Het CDA vindt het belangrijk dat deze moties hetzelfde blijven. Over de motie van Hart voor Bussum: die steunt het CDA niet.

 • 26 jan 2015, 19:41

  Er wordt weer even kort geschorst.

 • 26 jan 2015, 19:40

  Het woord wordt nu gevoerd door Loek Schmidt (D66). Ook D66 vindt de motie van Hart voor Bussum te ver gaan. Daarnaast stelt men te kunnen leven met de motie van het CDA om het college op te roepen te gaan praten met de minister.

 • 26 jan 2015, 19:37

  Tony van Waveren van de PvdA neemt weer het woord. De PvdA steunt de motie van Hart voor Bussum niet. Met de eerste motie van het CDA heeft de PvdA kleine problemen. Er worden enkele kleine aanpassingen genoemd. Het gaat om details.

 • 26 jan 2015, 19:35

  Munneke Smeets (HvB): "De motie van het CDA (en de andere partijen) is juridisch niet haalbaar en kan door de Tweede Kamer niet uitgevoerd worden, omdat het totaal los staat van dat wetsvoorstel. Neem onze motie nog eens onder de loep. We passen graag wat aan om tot een eenduidige motie te komen."

 • 26 jan 2015, 19:35

  Munneke Smeets (HvB): "Vooralsnog lijkt het erop dat alles op ons bord terecht komt."

 • 26 jan 2015, 19:32

  Hart voor Bussum praat nogmaals over het wetsvoorstel. Dat regelt volgens hen niks voor de risico's. "We willen allemaal dat er een vangnet van 4 tot 5 miljoen euro per jaar komt", zegt Marieke Munneke Smeets. "Ook de schadeclaim op het KNSF-terrein moet afgedekt worden en datzelfde geldt voor alles wat we nog niet weten."

 • 26 jan 2015, 19:32

  De VVD verleent geen steun aan de motie van Hart voor Bussum.

 • 26 jan 2015, 19:31

  Nu de tweede termijn van de vergadering.

 • 26 jan 2015, 19:30

  Heijman over de laatste motie CDA over het contact met de minister: "We gaan het overleg met de minister aan."

 • 26 jan 2015, 19:29

  Heijman over de motie van het CDA: "We zien deze motie als een ondersteuning van ons eigen standpunt en dat van de gemeenteraad."

 • 26 jan 2015, 19:28

  Heijman over de motie van Hart voor Bussum: "Daar staan we negatief tegenover. Naarden en Bussum samen is niet realistisch. Naarden wil een andere partij erbij."

 • 26 jan 2015, 19:27

  We gaan verder. Burgemeester Heijman neemt het woord.

 • 26 jan 2015, 19:20

  Er wordt weer gesproken over de moties van vanavond. Er zijn er drie. Van Hart voor Bussum en twee namens het CDA en de andere partijen. Ze komen straks ter sprake. Eerst wordt er geschorst.

 • 26 jan 2015, 19:17

  Heijman: "Een groot deel van de gemeenteraad staat achter het doorzetten van de fusie. We kennen de belangen daarvan, het versterken van de bestuurskracht om maar wat te noemen. Het college heeft wel begrip voor de onzekerheid die is ontstaan rond Muiden."

 • 26 jan 2015, 19:17

  De portefeuillehouder, burgemeester Heijman, neemt het woord.

 • 26 jan 2015, 19:15

  Nogmaals een motie van het CDA, samen met VVD en GroenLinks. Ze roepen op om contact te zoeken met minister Plasterk om een beroep te doen op de door hen geboden steun. De voorwaarden van Bussum moeten onder de aandacht gebracht worden.

 • 26 jan 2015, 19:13

  Krabbendam: "We hebben als Bussum alle goodwill getoond om Muiden te helpen, maar onder voorwaarden. De door ons gevraagde zekerheden zijn nooit duidelijk op papier gezet. Als nu blijkt dat de garanties niet keihard zijn, kunnen we hoogstens overgaan tot een bestuurlijke samenwerking met Muiden. Naarden en Bussum kunnen samengaan, Muiden kan later aanschuiven."

 • 26 jan 2015, 19:12

  Krabbendam: "Het is de laatste tijd op alle fronten fout gegaan."

 • 26 jan 2015, 19:12

  Het woord wordt nu gevoerd door John Krabbendam (Fractie Krabbendam)

 • 26 jan 2015, 19:11

  Henzen (PvB): "We hebben een honderd procent vrijwaring nodig, een blanco cheque, om de problemen op te lossen. Die gaan we niet krijgen. Bussum zal moeten bloeden voor de financiële situatie van Muiden."

 • 26 jan 2015, 19:10

  Het woord wordt nu gevoerd door Bob Henzen (Partij voor Bussum).

 • 26 jan 2015, 19:09

  Visser (GOP]: "De raad moet vanavond een unaniem standpunt innemen om de problemen aan te kaarten en onze mening kenbaar te maken."

 • 26 jan 2015, 19:08

  Het woord wordt overgenomen door Harry Visser (GOP). De GOP sluit zich aan bij alles wat eerder vanavond is gezegd.

 • 26 jan 2015, 19:05

  Struik (GL): "We staan achter de fusie. Zo kunnen we samen de toekomst aan en kunnen we meerdere taken nog beter uitvoeren. De focus op de financiële afwikkeling is terecht. Ook wij menen dat onze bewoners niet de gevolgen moeten ondervinden van deze problemen. We hebben nu veel onzekerheden. We moeten daar als Bussum consequenties aan verbinden. Alleen het Rijk kan de onzekerheden wegnemen door een goed vangnet. Het Rijk moet haar verantwoordelijkheid nemen. Het vangnet moet waterdicht gemaakt worden, zodat de gemeente Gooise Meren niet geconfronteerd wordt met deze problemen."

 • 26 jan 2015, 19:04

  Het woord wordt overgenomen door Gerben Struik van GroenLinks.

 • 26 jan 2015, 19:02

  Het CDA komt met een motie. Het stelt dat alle eventuele problemen van tafel moeten. Het Rijk en de provincie Noord-Holland moeten daarvoor zorgen."

 • 26 jan 2015, 19:00

  Zweers (CDA): "We moeten voorkomen dat de schulden op ons bord komen. Er moet een vangnet komen. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, kunnen we wat ons betreft komend jaar fuseren. Zo niet, dan moeten we eerst ambtelijk fuseren. Dan kijken we daarna verder."

 • 26 jan 2015, 18:59

  Zweers (CDA): "De ontwikkelingen in Muiden hebben ervoor gezorgd dat we nogmaals moeten praten en nadenken over de fusie. Voorop staat dat het CDA wil meewerken, maar eveneens onder voorwaarden. Het moet goed gebeuren. Nu is er nog veel onduidelijk."

 • 26 jan 2015, 18:58

  Het woord wordt nu gevoerd door Lodewijk Zweers (CDA).

 • 26 jan 2015, 18:57

  Schmidt (D66): "We hopen dat het bestemmingsplan op het KNSF-complex onherroepelijk wordt verklaard, zodat we niet later nog voor verrassingen komen te staan."

 • 26 jan 2015, 18:56

  Schmidt (D66): "We hopen op een goede start van de te vormen gemeente. Zonder vreemde achterstanden. Het staat er momenteel heel anders voor."

 • 26 jan 2015, 18:55

  Het woord wordt overgenomen door Loek Schmidt (D66).

 • 26 jan 2015, 18:54

  Verder: "Als er niet aan de voorwaarden van Bussum wordt voldaan, bestaat er geen draagvlak voor de fusie. Wat ons betreft is de fusie pas gewenst als er wel aan de voorwaarden voldaan wordt."

 • 26 jan 2015, 18:53

  Van Waveren (PvdA) vervolgt: "We hopen nu eens op antwoorden op alle openstaande vraagstukken."

 • 26 jan 2015, 18:50

  Van Waveren (PvdA): "We hebben gedacht dat deze fusie het beste was. We hebben met z'n allen voorwaarden gesteld. De recente ontwikkelingen rond de KNSF in Muiden zorgen ervoor dat het er anders voorstaat. Als PvdA menen we nog steeds dat de gemeente Muiden schoon opgeleverd moet worden. Deze voorwaarden worden ook als redelijk gezien. Over hoe het er nu exact voorstaat, hebben we veel vragen."

 • 26 jan 2015, 18:49

  Het woord wordt nu gevoerd door Tony van Waveren (PvdA).

 • 26 jan 2015, 18:47

  Hart voor Bussum komt met een motie. De partij verzoekt de gemeenteraad en het college om uit te spreken dat er geen draagvlak bestaat voor de fusie van Bussum, Naarden en Muiden. Hart voor Bussum hoopt dat men de Tweede Kamer verzoekt het wetsvoorstel te amenderen zodat alleen Bussum en Naarden straks gaan fuseren.

 • 26 jan 2015, 18:46

  Ze vervolgt: "Er bestaat geen enkel vangnet. Geen van de schulden zal straks worden afgedekt."

 • 26 jan 2015, 18:45

  Munneke Smeets: "We hebben het allemaal lang zien aankomen. We hadden langer kunnen weten dat het zo zou lopen."

 • 26 jan 2015, 18:44

  Het woord wordt nu gevoerd door Marieke Munneke Smeets (Hart voor Bussum).

 • 26 jan 2015, 18:43

  Luijten (VVD): "We moeten overzien dat er momenteel veel onzekerheden zijn. Bij deze stand van zaken kunnen we niet fuseren. Er moet wat gebeuren. We moeten als Bussum een krachtig signaal afgeven."

 • 26 jan 2015, 18:42

  De VVD laat weten onaangenaam verrast te zijn door de ontwikkelingen van de fusie.

 • 26 jan 2015, 18:41

  De VVD heeft altijd gevraagd om een vangnet. Dat vangnet ontbreekt. Veel is nog onduidelijk.

 • 26 jan 2015, 18:40

  Alexander Luijten (VVD): "De fusie is van groot belang. We hebben het altijd gesteund, maar niet onvoorwaardelijk. We hebben glasheldere voorwaarden voor de fusie, waaronder de financiën. De Bussumers mogen geen gevolgen ondervinden van de financiële problemen van Muiden."

 • 26 jan 2015, 18:39

  De VVD neemt als eerste het woord. De andere partijen volgen, op volgende van grootte.

 • 26 jan 2015, 18:36

  De vergadering gaat van start. De gemeenteraad bespreekt vanavond haar standpunt over de fusie. De vergadering wordt geleid door de heer Bezoen (VVD).

 • 26 jan 2015, 18:30

  De gemeenteraad kan elk moment van start gaan.

Uit de krant

Voorproefje Bussumsnieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief