Foto Bob Awick
Foto Bob Awick (Foto: Bob Awick)

Gemeentekas op orde, wel bezuinigen

  Politiek

GOOISE MEREN - Gooise Meren staat er financieel goed voor, maar staat komend jaar wel voor een bezuinigingsopdracht van 1,3 miljoen euro. Dat valt te concluderen aan de hand van de jaarstukken en de perspectiefnota.

Het tekort op de balans zorgt er niet voor dat het gemeentebestuur bepaalde plannen moet laten liggen. "Met de ambities van het college uit het bestuursakkoord kunnen we gewoon verder gaan, maar echt ruimte voor nieuwe ideeën of ander nieuw beleid is er niet echt", vertelt wethouder Geert-Jan Hendriks (D66). Hoe het gat van 1,3 miljoen euro gedicht wordt hangt nu af van de gemeenteraad. "We leggen de gemeenteraad onze uitgangspunten voor, waarna er keuzes gemaakt moeten worden."

De raad bespreekt de jaarstukken op 26 juni.

Meer berichten