Wethouders verdelen portefeuilles Jan Franx

  Politiek

GOOISE MEREN - Nu wethouder Jan Franx (VVD) vertrekt om burgemeester van Koggenland te worden hebben de overgebleven wethouders de achtergebleven portefeuilles herverdeeld. Dat maakt de gemeente bekend.

Elke wethouder neemt enkele taken van Franx over. 

Er wordt nog gezocht naar een vervanger voor Jan Franx als vijfde wethouder. Dat zal hoe dan ook een VVD-wethouder worden, maar wie is nog niet bekend. 

De nieuwe portefeuilleverdeling:

VVD (Alexander Luijten, 0,9 fte 1e loco)
Economie, Toerisme, Evenementen, Cultuur, Recreatie, Monumenten, Sport Subsidiebeleid, Mobiliteit regionaal en OV concessie, Coördinator Metropool Regio Amsterdam (MRA), Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT), Regionale Samenwerkingsagenda (RSA), lid algemeen bestuur Gastvrije Randmeren, Lid algemeen bestuur Regio Gooi en Vechtstreek.

Nieuw in portefeuille: Havens, RO projecten (De Krijgsman, Naarden Buiten de Vesting, Verder met de Vesting Muiden, Bredius, Buitenhaven Muiden / binnenhaven Muiden, Bensdorp, A1/A6, Nuonweg, Muiden Zuid-West), Wijkwethouder Centrum (woonkern Bussum).

D66 (Geert-Jan Hendriks, 1 fte, 2de loco)
Financiën, Onderwijs en huisvesting, Jeugd / Sociaal domein 18-, Leefbaarheid, Democratische vernieuwing en coördinerend wethouder Burgerparticipatie, Dienstverlening, Belastingen, Bedrijfsvoering, RO projecten (Stork, Tweemaster, IKC Muiden, Bloemendaler polder), lid commissie van advies Stads en Streekarchief, lid Samenwerkingsovereenkomst Openbaar Onderwijs.

Nieuw in portefeuille: Omgevingswet, RO Projecten (Herinrichting Stationsgebied Oost, Spoorse doorsnijding, Spoorovergangen), Wijkwethouder Buitengebied Oost (o.a. Valkeveensgebied, lid algemeen bestuur Omgevingsdienst Flevoland / Gooi en Vechtstreek

Hart voor BNM (Nico Schimmel, 1 fte, 3de loco)
Wonen en Volkshuisvesting, Verkeer en vervoer, Parkeren, RO projecten (Gemeentewerven, Centrum Bussum / Scapino-terrein, De Vonk, Borgronden, Achterlaatlocatie Koningin Emmaschool, Mariënburg, Veldweg, Slochterenlaan, Centrum Keverdijk, Amersfoortsestraatweg, alle achterlaatlocaties scholen, IKC Muiderberg (locatiekeuze), Herinrichting omgeving gemeentehuis, Schoutenwerf).

Nieuw in portefeuille: Ruimtelijke ontwikkeling, Vastgoed en Grondbeleid, Crailo, Gooiberg, Verkoop gemeentehuizen.

GroenLinks (Barbara Boudewijnse, 0,8 fte, 4de loco)
Duurzaamheid, Werk en inkomen, Zorg en welzijn / Sociaal domein 18+, Water en Natuur GAD en Milieu, Dierenwelzijn, Openbare Ruimte, Begraafplaatsen, lid algemeen bestuur Werkvoorzieningsschap Tomingroep, bestuurslid Goois Natuurreservaat. Burgemeester (Han ter Heegde) Voorzitter college en gemeenteraad, Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie, Openbare orde en veiligheid, Voorlichting en communicatie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek.

Nieuw in portefeuille: Landgoed Cruijsbergen, Wijkwethouder Laarderwegkwartier.

Burgemeester (Han ter Heegde)
Voorzitter college en gemeenteraad, Veiligheidsregio en regionale crisisorganisatie, Openbare orde en veiligheid, Voorlichting en communicatie, Vergunningen, Toezicht en Handhaving, lid algemeen bestuur Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek

Meer berichten