Weer noodklok over stukje beeldbepalend Bussums erfgoed
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221893&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bussumsnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=140" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>

Weer noodklok over stukje beeldbepalend Bussums erfgoed

  Politiek

BUSSUM - Weer trekt Erfgoedvereniging Heemschut aan de bel over de aanstaande sloop van twee volgens hen beeldbepalend Bussums panden. Het gaat om om de houten woonhuizen aan de J.J.H. Verhulstlaan. Heemschut kan rekenen op steun van de Vrienden van het Bredius.

De twee honderd jaar oude houten woonhuizen waren vroeger een herstellingsoord voor Amsterdamse 'bleekneusjes', ze kwamen naar Bussum om aan te sterken. De panden werden destijds gebouwd van hout, omdat het zogenaamde 'vuurlinie-huisjes' zijn. Ze stonden in het schootsveld van de vesting Naarden. Als het oorlog werd, moesten ze snel kunnen worden platgebrand. "Dat is gelukkig nooit gebeurd, maar nu dreigt alsnog de slopershamer", stelt Heemschut. De huizen zouden gesloopt moeten worden voor herontwikkeling. De gemeenteraad wordt woensdag gevraagd een 'verklaring van geen bedenkingen' af te geven. Als de raad dat doet, staat niets de aanvraag voor een sloopvergunning nog in de weg.

Sloop 'doodzonde'
Dat de huizen moeten wijken voor herontwikkeling noemt Heemschut 'doodzonde'. "Want de idyllische huizen vertellen een unieke geschiedenis van Bussum en moeten plaatsmaken voor speculatieve herontwikkeling. De panden horen wat Heemschut thuis op de monumentenlijst. Ook wordt met de sloop en nieuwbouw het beschermde dorpsgezicht van het Brediuskwartier aangetast", aldus de erfgoedvereniging.

Het is voor de tweede keer in korte tijd dat Erfgoedvereniging Heemschut de noodklok luidt om de sloop van historische Bussumse panden tegen te gaan. De afgelopen maanden sprong het op de bres voor een beeldbepalende villa aan de Huizerweg. Daar kon de sloop, ondanks nog steeds slepende juridische procedures, niet worden tegengehouden. Het zorgt er allemaal voor dat Heemschut grote zorgen heeft over het Bussumse erfgoed in het algemeen. "Dat lijkt onder grote druk te staan. De erfgoedvereniging roept de politiek van Gooise Meren op om in te grijpen aan de J.J. Verhulstlaan en op een bredere manier in gesprek te gaan over de toekomst van erfgoed in de gemeente."

Steun voor bezwaar Heemschut
Naast Erfgoedvereniging Heemschut en de Vrienden van het Bredius trekt ook D66 al aan de bel over de naderende sloop. De coalitiepartij stelde afgelopen week raadsvragen over de plannen nadat het 'tot haar schrik' te horen kreeg over de naderende sloop van het stukje beschermd dorpsgezicht. Het gemeentebestuur antwoordt daar overigens op dat het nog lang niet zo ver is. "Op grond van de regels behorende bij het bestemmingsplan 'Brediuskwartier' is het verboden op de gronden die liggen binnen het op de kaart als "beschermd dorpsgezicht" aangewezen gebied zonder een omgevingsvergunning een gebouw te slopen. Dergelijke vergunning kan slechts worden verleend indien uit een advies van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed en de groendeskundige blijkt dat de met het beschermde dorpsgezicht samenhangende waarden niet onevenredig worden aangetast", aldus het gemeentebestuur.


<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221893&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bussumsnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=140" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=5221894&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=bussumsnieuws.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=140" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>