Wethouder Nico Schimmel.
Wethouder Nico Schimmel. (Foto: Bob Awick)

Woord is aan de minister in conflict Gooise Meren en Dudok Wonen

  Politie

GOOISE MEREN - Minister Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties moet een uitspraak doen over de al jarenlang durende kwestie tussen de gemeente Gooise Meren en Dudok Wonen over het realiseren van voldoende sociale woningen.

Dat schrijft wethouder Nico Schimmel aan de gemeenteraad. Het college van burgemeester en wethouders heeft een zogenaamd verzoek tot geschilbeslechting ingediend, omdat het maar niet lukt om met de woningcorporatie te komen tot bepaalde prestatieafspraken. 

Deze prestatieafspraken gaan over de circa 5400 sociale huurwoningen in Gooise Meren, ongeveer 20 procent van het totaal. Om dit percentage in stand te houden moeten er tot 2025 minimaal 350 sociale huurwoningen bij. "Het is noodzakelijk dat het aantal sociale huurwoningen niet verder afneemt door verkoop of liberalisatie", schrijft Schimmel. "We vragen aan alle corporaties afzonderlijk, en dus ook Dudok Wonen, om een nullijn te hanteren voor de voorraad sociale huurwoningen, zodat per corporatie in ieder geval het aantal sociale huurwoningen niet afneemt." 

Volgens de wethouder is dit nodig omdat de verkopen van de sociale huurwoningen niet te compenseren zijn door nieuwbouw. Dat is niet niet realistisch in de gemeente vanwege de beperkt beschikbare nieuwbouwlocaties. "Deze locaties zijn nodig om de gewenste toevoegingen van de 350 woningen, zoals genoemd in de woonvisie, te bereiken." 

Aan de corporaties is afzonderlijk verzocht om sociale woningen toe te voegen op eigen terrein. Alle corporaties, ook Dudok Wonen, hebben in de zomer van 2019 individueel een bod gedaan om te komen tot productieafspraken 2020. Het eindbod van Dudok Wonen is volgens de gemeente onacceptabel, onder meer omdat het saldo sociale huurwoningen uitkomt onder de nullijn en hiermee de sociale woningvoorraad afneemt. Bovendien, aldus de wethouder, gaat het bod uit van aantallen nieuwbouw, waarvan het zeer onzeker is of die daadwerkelijk komen. 

Tijdens een overleg tussen de betrokken partijen begin dit jaar werd duidelijk dat Gooise Meren en Dudok Wonen niet nader tot elkaar konden komen. "De partijen blijven dezelfde punten aandragen", aldus Schimmel. "We zitten in een impasse."

En dus is het nu aan de minister om hier wat van te vinden. Knops moet antwoord geven op de vraag of het standpunt van Gooise Meren redelijk is, net als het standpunt van de gemeente bij het maken van de prestatieafspraken primair te focussen op de sociale huurvoorraad, voordat er afspraken komen over (sociale) koopproducten en woningen in het middensegment. Schimmel: "We leggen het geschil voor aan de minister met als doel om hiermee te komen tot productieafspraken, als onderdeel van de prestatieafspraken." 

Zolang de zaak loopt, doen de betrokken partijen geen uitspraken over deze kwestie. Binnen zes weken stelt de minister de partijen op de hoogte van zijn bindende uitspraak over het geschil. Eventueel kan de beslistermijn met vier weken worden verlengd. 

Meer berichten