Foto: Politie

Geen reden voor terugkeer camera's Bussums centrum

  Politie

BUSSUM - Er komt zo goed als zeker geen cameratoezicht rond het centrum van Bussum. Dat stelt het gemeentebestuur na een analyse. 

De komt van eventueel cameratoezicht werd bekeken na een voorstel daartoe van Goois Democratisch Platform, ChristenUnie, 50PLUS en D66. Eén van de redenen daarvoor waren de relletjes rond de najaarskermis, waar jongeren de boel op stelten zetten en slaags raakten. 

De gemeente heeft de politie gevraagd een advies te geven over de komst van het cameratoezicht. De politie ziet daar echter geen aanleiding toe. Er werd eerder een proef gedaan met cameratoezicht rond de horeca van het stationsgebied. Toen de camera's er waren bleef het rustig en ook toen het toezicht verdween nam het aantal incidenten niet toe. Ook voor de rest van het centrum stelt de politie dat er geen structurele problemen die reden geven voor de komst van cameratoezicht. 

Wel andere camera's 
Toch houdt de politie het centrum ook zonder centraal cameratoezicht in de gaten. De politie roept centrumondernemers op kom mee te doen aan 'Camera in Beeld'. Met dat politiesysteem worden particuliere camera's in kaart gebracht. Dat geeft de politie een goed beeld van welke camera's waar hangen en waar opnames gemaakt worden. Mocht het dan toch fout gaan dan kan de politie de camerabeelden opvragen. Er wordt niet rechtstreeks meegekeken. 

Meer berichten