Afbeelding
Foto: GAD

Gescheiden afvalinzameling pmd in Gooi en Vechtstreek blijft sowieso tot juli 2026

Natuur en Milieu

BUSSUM - De aparte inzameling van pmd-afval (plastic, metaal en drankpakken) gaat voorlopig gewoon door. Het algemeen bestuur van Regio Gooi en Vechtstreek heeft besloten om de manier van afvalinzameling van huishoudelijk restafval en pmd niet te wijzigen. 

Gescheiden afvalinzameling van pmd wordt door de inwoners van Gooi en Vechtstreek thuis (bronscheiding) tot in ieder geval 1 juli 2026 gedaan, is de boodschap. In 2024 wordt opnieuw de afweging voorbereid om over te gaan op nascheiding van pmd of om bronscheiding voort te zetten. Inwoners kunnen in deze periode via een peiling gevraagd hun mening geven over bron- of nascheiding. De uitkomsten hiervan worden meegenomen in de nieuwe besluitvorming.

Kostenstijging voorkomen
De afweging om ons door bronscheiding te blijven doen is gemaakt op basis van de huidige financiële inzichten en heeft tot doel verdere stijging van de lokale lasten te voorkomen. Uit een second opinion zou, aldus de Regio Gooi en Vechtstreek, komt naar voren komen dat stoppen met bronscheiden van pmd en overgaan op nascheiden van pmd tussen 4,8 en 7,2 miljoen euro extra kost in de periode tot 1 juli 2026. “Deze meerkosten uit het second opinion onderzoek zijn vergelijkbaar met de eerder berekende meerkosten.”

Voor de zomer van dit jaar hebben de gemeenteraden van Gooi en Vechtstreek hun zienswijzen gegeven op de wijze van inzameling van pmd. Dat leidde geleid tot het uitvoeren van de second opinion om meer zekerheid te hebben over het kostenaspect. Ook was er op verzoek van de raden een inloopspreekuur. “Het algemeen bestuur heeft de zienswijzen en de overwegingen die spelen in de raden op dit onderwerp zorgvuldig besproken en afgewogen. De financiële consequenties hebben uiteindelijk de doorslag gegeven voor dit besluit”, aldus Bert Rebel, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Milieu en Duurzaamheid en lid van het algemeen bestuur.

De gemeenteraad van Gooise Meren nam onlangs een motie aan met de oproep aan het college van Gooise Meren om bij het algemeen bestuur van de Regio Gooi en Vechtstreek aan te dringen op stopzetting van de aparte ons inzameling per 1 juli 2023. In de overige gemeenteraden is hierover niet gesproken. 

Restafval
Het algemeen bestuur heeft eveneens besloten het pmd-contract gelijk te trekken met de overeenkomst voor restafval zodat bij het beëindigen van de huidige overeenkomst er opnieuw een afweging gemaakt kan worden over de wijze van pmd-inzameling. “De transitie naar een circulaire economie heeft ook invloed op de verwerking van afvalstoffen”, aldus de Regio. “Het is daarom belangrijk te kunnen inzetten op nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Het gelijk trekken van de contracten restafval en pmd maakt flexibeler om in de toekomst andere systeemkeuzes te kunnen maken.”

Miljoenentekorten
VVD-raadslid Hugo Bellaart stelde vraagtekens bij de in opdracht van de Regio Gooi en Vechtstreek uitgevoerde onderzoeken. Bellaart verwees in de gemeenteraad op het risico van afkeur van apart ingezameld pmd voor de vergoeding. De eisen voor pmd zijn strenger geworden en daardoor zijn bijvoorbeeld Twentse gemeenten geconfronteerd met miljoenentekorten. En tweede risico is de jaarlijks afnemende hoogte van de vergoeding voor aangeleverd pmd. Deze twee aspecten staan wel benoemd op de laatste bladzijde van het tweede rapport, maar werden niet gekwantificeerd.

Bellaart stelt daarnaast dat de aparte pmd-inzameling als mislukt moet worden beschouwd. “Landelijk zijn ons jarenlang resultaten over de recycling voorgehouden die niet bleken te kloppen. Cijfers over recycling moesten door nieuwe regelgeving onlangs drastisch naar beneden worden bijgesteld. Inwoners worden nu alleen vanwege een financieel voordelig contract voor de verwerking van restafval nog jaren lastig gevallen met de aparte pmd inzameling met een vierde kliko. Voor milieu of klimaat, en voor de dienstverlening naar inwoners is apart pmd-inzameling niet wenselijk.”

Uit de krant

Uit de krant

Afbeelding
Drama’s, docu’s en troostrijke muziek in Filmhuis Bussum Cultureel 26 mei, 08:47
Afbeelding
Apparaat belemmert zicht op Wilhelminakerk in Bussum Onderneemster en gemeente liggen - dankzij klagende buurman - in de clinch over lelijke airco-unit Algemeen 26 mei, 07:00
Afbeelding
Ruim driehonderd Oekraïners verblijven nu in Gooise Meren Na NH Hotel gaat Crailo vanaf volgende week vluchtelingen opvangen Mensen 25 mei, 22:27
Afbeelding
Dikke pech voor vakantiegangers; caravan brandt volledig uit 112 25 mei, 18:50
Afbeelding
Op zoek naar een baan of nieuwe collega’s? Lees VacatureNieuws! Algemeen 25 mei, 17:33
Afbeelding
Help Victor, Willem en Damiaan naar de finale en stem Armoede? Kinderen van Gooilandschool zetten zich in voor leeftijdgenoten Algemeen 25 mei, 13:57
Afbeelding
Nu snel zorgen voor alternatief contract voor 2022 en 2023 Gooise gemeenten moeten voor 10 oktober breken met Russische aardgasbedrijf regio 25 mei, 13:24
Afbeelding
Ook zijn er drie nieuwe recreatieve (route)netwerken Feestelijke opening vernieuwde recreatieve netwerken Gooi & Vecht Natuur en Milieu 25 mei, 12:00
Voorproefje Bussumsnieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief