Ook de lagere woontoren zal door de omringende bomen heen te zien zijn, zeker in de winterperiode wanneer er minder blad is, geeft Stichting Naarder Eng aan.
Ook de lagere woontoren zal door de omringende bomen heen te zien zijn, zeker in de winterperiode wanneer er minder blad is, geeft Stichting Naarder Eng aan. Foto: Victor Nijenhuis

Dringende beroep op gemeente over woontorenproject Driftweg

Natuur en Milieu

NAARDEN - Stichting Naarder Eng doet een dringend beroep op de gemeente om een goede oplossing te vinden voor de commotie rondom de ingediende bouwplannen voor een appartementencomplex aan de Driftweg en met alle betrokken partijen rond de tafel te gaan zitten.

Het Comité Stop Woontoren Driftweg heeft inmiddels Stichting Naarder Eng opgericht. Daarmee zijn de initiatiefnemers beter in staat belangen van natuur, omwonenden en sympathisanten te behartigen en om in een latere fase partij te kunnen zijn in een eventuele juridische procedure. 

In een brief aan de gemeente Gooise Meren roept de Stichting op de stilte voor de storm te verbreken en knopen te hakken over de heikele kwestie over het grote bouwvlak aan de Driftweg, die deze zomer begon toen de ontwikkelaar Jerry Goossens een aanvraag indiende voor de bouw van een 33 meter hoog appartementencomplex. “Een beperkte actie in de directe buurt van de geplande woontoren heeft er onmiddellijk toe geleid dat 130 omwonenden zich als donoren voor de Stichting hebben aangemeld” schrijft de Stichting Naarder Eng aan de gemeente Gooise Meren. “Dit nog afgezien van de bijna 4000 burgers, kiezers, die de u aangeboden petitie hebben ondertekend.”

Vernietigende aanslag natuur

Vervolgens diende de ontwikkelaar een bouwaanvraag in voor een nieuw ontwerp dat ‘slechts’ 15 meter hoog is. “Geen van deze twee projecten vinden wij acceptabel in dit natuurgebied; beiden zijn in strijd met het bestemmingsplan”, aldus de Stichting. “De zandafgraving zelf is een aardkundig monument dat ligt in een NNN gebied en is in het bestemmingsplan gedefinieerd als bosgebied. Alle regelgeving op provinciaal en gemeentelijk niveau ziet op bescherming en conservering van de natuur en het bijzondere landschap van de Gooise stuwwal.”

Volgens de Stichting lopen beide ingediende aanvragen op dit moment nog. “Bij gunning van één van beide projecten zullen de bouwactiviteiten voor de appartementencomplexen en de aanleg van de benodigde infrastructuur, zoals water, electra, riool en toegangsweg, een vernietigende aanslag op de natuur in dit gebied zijn.” Tevens wijst Stichting Naarder Eng de gemeente erop dat er in de afgraving beschermde diersoorten huist. “Er zijn bewoonde dassenburchten aangetroffen en bijzondere vleermuizen waargenomen. Ook wild trekt door de zandafgraving heen.”      

Ver boven bomen                                  

Comité Stop Woontoren Driftweg bracht vorige maand naar buiten dat uit eigen onderzoek in de archieven blijkt dat de bouwvlek ooit is toegestaan door de gemeenteraad van Naarden, inclusief toestemming van de provincie, om de wens van de toenmalige eigenaar mogelijk te maken: de bouw van een villa. Ook nu zouden omwonenden hier geen bezwaar tegen maken; het bouwrecht bestaat en een villa is laagbouw, de norm voor bebouwing in dit natuurgebied.

De bouw van een hoog appartementen complex, van 33 meter ofwel 15 meter, past volgens de Stichting niet in dit stukje natuur. “Met data afkomstig uit aanvragen en het Actueel Hoogbestand Nederland is duidelijk te zien dat het eerste ontwerp ver boven de omringende bomenrijen uitsteekt.” Ook de lagere woontoren is, hoewel in mindere mate, een doorn in het oog voor omwonenden. Zeker als de omringende bomen hun bladeren verliezen kijken zij op het appartementencomplex uit. 


De hoogtemeting afkomstig uit het Actueel Hoogbestand Nederland - Bron: ahn.nl

Toelichting Stichting Naarder Eng: 
‘Deze dwarsdoorsnede laat de kuil zien ter hoogte van de bouwvlek, de omringende bomenrijen en de 33 meter hoge toren (oranje) plus de hoogte van project 2 (rood). Straatniveau ligt op 8 meter. Aanzicht gebouw op maximale breedte van 43 meter. Startpunt zichtlijn is ter hoogte van de Wildweg. Hoogtes in meters boven NAP.’ 

Bevredigende oplossing

De conclusie van Stichting Naarder Eng in de brief aan het college is dat het draagvlak voor de ingediende plannen er niet zijn, niet onder inwoners in Naarden, gemeente Huizen of politieke partijen in Gooise Meren. Ook de burgerparticipatie is in deze situatie in hun ogen onvoldoende, ofwel helemaal niet, uitgevoerd. Zij doen een dringend beroep om gezamenlijk met omwonenden en de ontwikkelaar tot een oplossing te komen. Zo niet: “Het gunnen van een van deze projecten gaat leiden tot slepende juridische procedures, mogelijke reputatieschade voor de gemeente Gooise Meren en hoge kosten voor alle betrokken partijen”, schrijft de Stichting. “Bouwen na afloop van bij de rechter uitgevochten geschillen leidt bovendien niet dikwijls tot een voor alle partijen bevredigende oplossing.”

Daarnaast vragen zij de gemeente om de beschermingsconstructie in het bestemmingsplan nu reeds te verbeteren, door met instemming van de Raad Gooise Meren een maximaal volume voor nieuwbouw en een adequate definitie voor ‘woonhuis’ op te nemen in het bestemmingsplan.

Uit de krant

!

Uit de krant

Afbeelding
Muziek maken en samen zingen tijdens Week van Afasie; activiteit in Koepelkerk Algemeen 23 sep, 14:10
Logo
Afbeelding
Gooise Meren heeft nu eigen Dementheek Vragen over (beginnende) dementie? In Muiden kan je nu terecht. Zorg 23 sep, 13:00
Afbeelding
Drie cheques voor goede initiatieven in Bussum, Naarden en Hilversumse Meent Bussumse Rotary zoekt drie goede doelen Mensen 23 sep, 09:08
Logo
Afbeelding
Gemeente geeft de antwoorden Vluchtelingen in voormalig Fine-pand. Bewoners verbolgen over slechte communicatie Gooise Meren Buurt & wijk 23 sep, 06:00
Afbeelding
MSV’68 gaat samen met G&TV KO Sport 22 sep, 21:17
Logo
Afbeelding
Emotionele discussie over gevoelig onderwerp ‘Polariserend’ en ‘lelijk’: Harde taal in Hilversumse gemeenteraad over motie asielopvang regio 22 sep, 17:42
Logo
Afbeelding
Vorstelijk startsein herdenking historisch jaar 1572 Ken je geschiedenis. De historische feiten van Naarden op een rijtje Cultureel 22 sep, 16:30
Logo
Afbeelding
Rechter is duidelijk in antwoord Eigenares Esso-tankstation vist naast het net; ProRail mag grond kopen Algemeen 22 sep, 16:00
Voorproefje Bussumsnieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief