Beheerder Erik Bruinning.
Beheerder Erik Bruinning. (Foto: Bob Awick )

Spoedoverleg wethouder en vogelhospitaal: met meerdere partijen zoeken naar oplossing

  Natuur en Milieu

NAARDEN - De medewerkers van het Vogelhospitaal Naarden mogen niet de dupe worden van te strikte en daardoor onpraktische regelgeving. Dat stelt het college van burgemeester en wethouders in een schriftelijke reactie op het bericht dat het asiel de deuren heeft moeten sluiten

Het college maakt zich ernstige zorgen over de onwerkbare situatie van nu. "Het college wil benadrukken dat het Vogelasiel een belangrijke functie vervult voor het welzijn van gewonde en zieke vogels in Gooise Meren, de regio Gooi en Vechtstreek, maar ook daarbuiten in Flevoland en de regio Utrecht. Die functie mag niet verloren gaan."

De vrijwilligers van het vogelhospitaal moeten onder normale omstandigheden vogels kunnen opvangen en verzorgen zoals zij dat al decennia lang doen, vervolgt het college. "De toewijding, de zorg en de expertise van de medewerkers van het Vogelhospitaal Naarden als het gaat om de opvang en verzorging van zieke vogels staat niet ter discussie."

Wethouder dierenwelzijn Barbara Boudewijnse heeft maandagmiddag spoedoverleg gevoerd met vertegenwoordigers van het Vogelsasiel. Allereerst om helder te krijgen wat de problemenz ijn waar het Vogelasiel mee kampt en vervolgens om te bezien hoe in gezamenlijkheid met meerdere partijen en/of belanghebbenden gewerkt kan worden aan een mogelijke oplossing. 

Het Vogelhospitaal zal zich de komende tijd aan de opgelegde regels houden. Dat betekent dat er zonder tussenkomst van een dierenarts geen zieke of gewonde vogels opgevangen worden of verzorgd worden.

Meer berichten