De Waterlandtak moet net als het Naardermeer uit moeras en droge en natte ruigte gaan bestaan.
De Waterlandtak moet net als het Naardermeer uit moeras en droge en natte ruigte gaan bestaan. (Foto: IVN)

Op ontdekking in de Waterlandtak

  Natuur en Milieu

GOOISE MEREN - Vereniging voor Natuur- en Milieueducatie (IVN) Gooi en omstreken organiseert 24 augustus om 10.00 uur een wandelexcursie door de Waterlandtak in Muiden.

De Waterlandtak is aangelegd als natuurcompensatie voor de snelwegverbreding Schiphol Amsterdam-Almere. Het is een natuurgebied in ontwikkeling dat een ecologische verbindingszone vormt tussen het Naardermeer en Waterland, de veenweidegebieden bij Amsterdam.

Dieren
Net als het Naardermeer en Waterland moet het een gebied worden met moeras en droge en natte ruigtes waardoor met name dieren zich kunnen verplaatsen van het ene naar het andere gebied.

De gidsen vertellen over de inrichting van het gebied, welke diersoorten er te verwachten zijn en de eisen die deze soorten stellen aan hun omgeving. Verder wordt ingegaan op de landschapsgeschiedenis en de pioniersplanten en dieren die zij er hebben aangetroffen.

Struinwandeling
Om het gebied te ontdekken, wordt een deel bezocht en een zogeheten struinwandeling gemaakt, want er zijn geen paden. Belangrijk voor deelnemers is goed schoeisel en een lange broek die tegen een stootje kan.

Verzameld wordt vanaf 9.45 uur op Parkeerplaats P1 aan de Weesperweg, afslag oude Maxisweg, in Muiden. De wandeling duurt tot ongeveer 12.30 uur. Aanmelden is niet nodig. De wandeling is gratis, een vrijwillige bijdrage wordt op prijs gesteld.

Meer berichten