De NUON-centrale in Diemen waar men een biomassacentrale wil bouwen.
De NUON-centrale in Diemen waar men een biomassacentrale wil bouwen. Foto: Trudy Kroese

Strenge afspraken bij komst biomassacentrale Diemen

Natuur en Milieu

GOOISE MEREN - De gemeenten Gooise Meren, Amsterdam, Almere, Diemen en Weesp en de provincie Noord-Holland hebben strenge afspraken gemaakt met Vattenfall/Nuon voor als er een biomassacentrale in Diemen komt.

De gemeente Diemen stemde gisteren met grote tegenzin in met het afgeven van een verklaring van geen bedenkingen. De gemeenteraad wil unaniem geen biomassacentrale, maar de meerderheid volgt het standpunt van het college in Diemen dat er onvoldoende juridische grond is om deze verklaring te kunnen weigeren.

Provincie
Met het afgeven van de verklaring van geen bedenkingen legt Diemen de bal nu bij de provincie. Het is aan Gedeputeerde Staten om een besluit te nemen of ze een omgevingsvergunning, voor de bouw van een biomassacentrale door Vattenfall/Nuon, gaan afgeven.

Tegelijkertijd hebben dus de gemeenten afspraken gemaakt die het energiebedrijf verplicht tot aanvullende eisen op het gebied van luchtkwaliteit en de herkomst van de houtpellets die worden verstookt ten behoeve van stadswarmte. Op termijn wordt overgestapt op alternatieve energiebronnen zoals geothermie, aquathermie of restwarmte uit datacenters.

Grote twijfels
Het college van Gooise Meren besloot 2 juli in te stemmen met de gemaakte afspraken. Die moeten echter niet gezien worden als instemming met de biomassacentrale. Het college van Gooise Meren behoudt grote twijfels of deze centrale, en met name het gebruik van houtpellets als brandstof, wel het juiste middel is om CO2-reductie te realiseren.

De afspraken in het convenant 'verduurzaming stadsverwarmingscentrale Diemen' treden in werking als de centrale er daadwerkelijk komt. Daarvoor is onder meer een positief investeringsbesluit van Vattenfall/Nuon nodig en moeten de provincie Noord-Holland de benodigde vergunningen afgeven.

Fijnstof
Het convenant bevat bindende afspraken over het minimaliseren van de negatieve gevolgen voor de luchtkwaliteit. De eisen voor de uitstoot van fijnstof worden twee keer zo streng als de wettelijke normen.

Het lokale transport van de houtpellets zal uitstootvrij plaatsvinden, bij voorkeur door elektrisch aangedreven trucks. Door deze maatregelen heeft de nieuwe centrale nagenoeg geen impact op de lokale luchtkwaliteit.

Biomassa
Er zijn concrete afspraken gemaakt over de tijdelijkheid van het gebruik van biomassa als brandstof. Na de eerste 12 jaar wordt het gebruik van biomassa geleidelijk afgebouwd, en wordt overgeschakeld op andere energiebronnen zoals geothermie, aquathermie, restwarmte uit datacenters, groene waterstof of elektriciteit.

Dit is vastgelegd in een tijdspad dat tot doel heeft in 2040 geheel fossielvrij warmte te produceren. Tot slot is afgesproken dat Vattenfall/Nuon gedurende een periode van tien jaar een bedrag van jaarlijks 100.000 euro stort in een nieuw op te richten regionaal duurzaamheidsfonds.

Energiebesparing
Dat fonds wordt ingezet om energiebesparing te bevorderen bij huishoudens met een laag inkomen in de gemeenten Diemen, Weesp en Gooise Meren, zodat de warmtecentrale niet steeds op volle toeren behoeft te draaien.

Uit de krant

!

Uit de krant

Afbeelding
Muziek maken en samen zingen tijdens Week van Afasie; activiteit in Koepelkerk Algemeen 23 sep, 14:10
Logo
Afbeelding
Gooise Meren heeft nu eigen Dementheek Vragen over (beginnende) dementie? In Muiden kan je nu terecht. Zorg 23 sep, 13:00
Afbeelding
Drie cheques voor goede initiatieven in Bussum, Naarden en Hilversumse Meent Bussumse Rotary zoekt drie goede doelen Mensen 23 sep, 09:08
Logo
Afbeelding
Gemeente geeft de antwoorden Vluchtelingen in voormalig Fine-pand. Bewoners verbolgen over slechte communicatie Gooise Meren Buurt & wijk 23 sep, 06:00
Afbeelding
MSV’68 gaat samen met G&TV KO Sport 22 sep, 21:17
Logo
Afbeelding
Emotionele discussie over gevoelig onderwerp ‘Polariserend’ en ‘lelijk’: Harde taal in Hilversumse gemeenteraad over motie asielopvang regio 22 sep, 17:42
Logo
Afbeelding
Vorstelijk startsein herdenking historisch jaar 1572 Ken je geschiedenis. De historische feiten van Naarden op een rijtje Cultureel 22 sep, 16:30
Logo
Afbeelding
Rechter is duidelijk in antwoord Eigenares Esso-tankstation vist naast het net; ProRail mag grond kopen Algemeen 22 sep, 16:00
Voorproefje Bussumsnieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief