Vorige week trokken vluchtelingen naar het gemeentehuis om daar hulp te vragen voor de problemen waar zij tegenaan lopen.
Vorige week trokken vluchtelingen naar het gemeentehuis om daar hulp te vragen voor de problemen waar zij tegenaan lopen. Foto: Bob Awick
regio

Centraal Orgaan opvang Asielzoekers meer aanwezig op hotelboot naar aanleiding van demonstratie

Mensen

HUIZEN - De gemeente Huizen heeft gisterenmiddag een constructief gesprek gehad met een afvaardiging van de vluchtelingen die verblijven op het hotelschip, Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA), wethouder Karin van Werven, het Rode Kruis en ambtenaren van de gemeente.

Het was een vervolg op het gesprek van vorige week waar door de bewoners van het hotelschip een aantal problemen naar voren hadden gebracht, waaronder dat het moeilijk is om een Burgerservicenummer (BSN) aan te vragen.

Uitkomst gesprek

Vanaf dat moment heeft het COA een aantal dingen in gang gezet die in de lijn passen van reguliere landelijke procedures. Daaruit komt het volgende:

- Het COA intensiveert de spreekuren op het hotelschip (voor wat betreft inhoud & frequentie).

- De COA-bezetting is uitgebreid. Vanaf nu is het COA twee keer in de week aanwezig (twee dagdelen) en aanvullend bereikbaar per email voor de bewoners van het hotelschip.

- Vluchtelingenwerk is afgelopen maandag aanwezig geweest op het schip en heeft de statushouders binnen deze groep bewoners gesproken en hun vragen beantwoord. Er is contact geweest vanuit COA met de ‘BRP-straat’, waar de Burgerservicenummers (BSN) worden afgegeven, voor asielzoekers die daarvoor in aanmerking komen. Hierbij zijn deze bewoners van de locatie in Huizen nogmaals onder de aandacht gebracht. In de BRP-straat wordt de eerste BRP-registratie uitgevoerd in nauwe samenwerking met de ketenpartners in dit proces: IND en COA.

- Er is vanuit COA contact geweest met IND om de bewoners van het hotelschip onder de aandacht te brengen voor de te houden interviews in het kader van hun asielprocedure.

Blij met aandacht

“De bewoners van het hotelschip gaven aan blij te zijn met de aandacht voor hun problematiek en waarderen de inzet die afgelopen week door het COA en de samenwerkende partijen geleverd is om de knelpunten op te lossen. Zij herhaalden constructief te willen werken aan hun toekomst en een bijdrage te willen leveren aan de samenleving”, laat de gemeente naar aanleiding van het gesprek weten.

Uit de krant