Links het wapen dat de voorkeur heeft van de Hoge Raad van Adel, rechts de tweede keuze.
Links het wapen dat de voorkeur heeft van de Hoge Raad van Adel, rechts de tweede keuze.
Dossier: Gemeentefusie

Keuze tussen twee gemeentewapens

  Cultureel

GOOISE MEREN - Met het samenvoegen van enkele elementen van de bestaande gemeentewapens heeft de Hoge Raad van Adel twee schetsen gemaakt voor een gemeentewapen voor de gemeente Gooise Meren. De gemeenteraad mag nu een keuze maken. 

De makers hebben een voorkeur voor een wapen met het schild van de Muiden, de boekweitkorrels van Bussum en de adelaar van Naarden samen te voegen. Daarnaast hebben ze een tweede keus gemaakt: hetzelfde wapen, maar dan met een 'gouden' dwarsbalk, waardoor het wapen van Naarden geheel terugkeert. 

Wapens kunnen worden aangepast
De twee schetsen kunnen nog wat worden aangepast. Als de gemeente dat wenst, kunnen er nog een kroon van bladeren en twee parels aan worden toegevoegd. Daarnaast mag de gemeente ook de 'schildhouders' van de ex-gemeente Muiden voeren. 

Als de gemeenteraad een keuze heeft gemaakt voor een wapen, dan wordt het verder afgemaakt en voorgelegd aan de Koning ter goedkeuring. 

Wapen komt op ambtsketen
Als de gemeente straks een echt gemeentewapen heeft, komt dat hoe dan ook op het ambtsketen van de burgemeester te staan. Verder wordt per geval bekeken of het wapen gebruikt gaat worden. De gemeente ziet echter slechts bepekte mogelijkheden.

Geen gemeentevlag
Naast het gemeentewapen komt er geen gemeentevlag. Het gemeentebestuur stelt voor de oude gemeentevlaggen te behouden.

Naarden mag straks nog de bestaande Naarder vlag voeren, Bussum de Bussumse enzovoort. Daarvoor wordt gekozen zodat de kernen hun eigen identiteit behouden. De oude gemeentewapens kunnen als 'dorpswapens' ook nog gewoon terugkeren. 

Meer berichten