Foto: NVM

'Wellicht' eerste effecten coronacrisis, al blijven huizenprijzen hoog

  Coronavirus

BUSSUM - NVM afdeling 't Gooi gaat er ondanks de coronacrisis niet van uit dat de vraagprijzen van woningen in de verkoop zullen dalen. Veel vraag en weinig aanbod drijft in de regel de prijzen omhoog in plaats van naar beneden, is de gedachte. Wel zijn 'wellicht de eerste tekenen van de crisis te bespeuren'. 

Dat is de conclusie op basis van de woningmarktcijfers over het eerste kwartaal. Deze transactiecijfers zijn vergeleken met die van een jaar geleden. In normale tijden is dit een goed referentiekader, aldus de NVM. Maar nu het coronavirus Nederland en de rest van de wereld in zijn greep houdt, is alles anders. 

Vooral in de eerste week na de overheidsmaatregelen werden de effecten zichtbaar. Net gedane transacties gingen door maar in een aantal gevallen trok de koper zich toch terug vanwege de onzekere werkomstandigheden en de onzekere tijd van nu. In vergelijking met de cijfers van vorig kwartaal is op punten een lichte daling in de transactieprijs op te merken. Uitzondering hierin zijn dan weer de hoek- en 2-onder-1-kap woningen, die een stijging laten zien. De gemiddelde verkooptijd loopt op.  

Gemiddelde vraagprijs 798.000 euro
Kijkend naar het aanbod, stonden er in het eerste kwartaal 897 woningen te koop, dat is een daling van 11,8 procent ten opzichte van een jaar eerder en ten opzichte van het vierde kwartaal 2019 een daling van 23,2 procent. De gemiddelde vraagprijs, gecorrigeerd per woningtype, van het totale aanbod bedroeg 798.000 euro en dat is een prijsstijging van 12,6 procent. In alle type woningen is binnen het aanbod is de vraagprijs hoger dan een jaar geleden met een variatie tussen de 6,2 en 30,3 procent. Appartementen blijven de grootste stijger in de vraagprijs. Ook in het landelijke aanbod is een daling in het aantal te koop staande woningen op te merken. De gemiddelde vraagprijs is gestegen en ligt op 464.000 euro.

De enorme krapte op de woningmarkt is er dus nog steeds en zal voorlopig aanhouden, stelt NVM. In twintig jaar is het woningaanbod nog nooit zo laag geweest. De voorwaarden voor het kopen en verkopen van een woning zijn nog steeds gunstig. Nieuwbouw is een must, vooral voor die mensen die in de middeninkomens vallen. "Wonen in Het Gooi blijft in ieder geval aantrekkelijk voor mensen die vanuit Amsterdam of andere steden komen."

In het eerste kwartaal zijn er 801 woningen in deze regio verkocht en dat binnen een gemiddelde looptijd van 47 dagen. Het aantal transacties is met een half procent gedaald. De gemiddelde transactieprijzen blijven, gecorrigeerd per woningtype, stijgen. Ten opzichte van het eerste kwartaal 2019 bedraagt de stijging 10,9 procent en kwam de gemiddelde transactieprijs uit op 476.000 euro. Het percentage woningen dat boven de vraagprijs is verkocht ligt op 31,6 procent. 

Appartementen
Van de appartementen verwisselden er 197 van eigenaar voor een gemiddelde transactieprijs van 274.000 euro. Een prijsstijging van 21,4 procent ten opzichte van een jaar eerder. De snelheid waarmee appartementen werden verkocht ligt op 27 dagen. Van de tussenwoningen werden er 216 verkocht met een gemiddelde transactieprijs van 331.000 euro. Een prijsstijging van 5,9 procent. De verkooptijd bedroeg gemiddeld 30 dagen.

Er werden 158 hoekwoningen verkocht met een gemiddelde transactieprijs van 428.000 euro, een prijsstijging van 14,3 procent. De gemiddelde looptijd bedroeg 40 dagen. Er zijn 131 2-onder-1 kap woningen verkocht tegen een gemiddelde transactieprijs van 649.000 euro. Een prijsstijging van 5,6 procent ten opzichte van 1 jaar eerder. De verkooptijd ligt op gemiddeld 54 dagen. Als laatste type noemen we de vrijstaande woningen waarvan er 98 van eigenaar verwisselden. De gemiddelde transactieprijs bedroeg 1.050.000 euro. Een prijsstijging van 1,2 procent ten opzichte van 1 jaar eerder. De verkooptijd ligt op gemiddeld 130 dagen. 

Meer berichten