Wethouder Nico Schimmel en Bertran Slokker ondertekenen de overeenkomst, tegen de achtergrond van het patronaat Mariënburg
Wethouder Nico Schimmel en Bertran Slokker ondertekenen de overeenkomst, tegen de achtergrond van het patronaat Mariënburg Foto: Bob Awick

Na ‘radiostilte’ actie bij Mariënburg; 105 woningen op kloosterterrein

Buurt & wijk

BUSSUM - De gemeente Gooise Meren (wethouder Nico Schimmel) en Slokker Vastgoed (Bertran Slokker, algemeen directeur) hebben maandag aan het eind van de dag de anterieure overeenkomst voor herontwikkeling van het patronaat (klooster) Mariënburg aan de Brinklaan ondertekend.

Daarmee gaat de herontwikkeling van het monumentale pand na enige jaren van stilte een nieuwe fase in. Er komen ruim honderd woningen, Binnenkort worden buurtbewoners en andere belanghebbenden uitgenodigd voor een informatiebijeenkomst over de plannen.

Eerbied

De raad van de gemeente Gooise Meren heeft op 25 oktober 2019 de ontwikkelvisie Mariënburg vastgesteld. Daarna zijn de ambities die in deze visie zijn opgetekend nader uitgewerkt. Het resultaat is een plan tot herontwikkeling van het voormalige klooster met veel aandacht en eerbied voor het bestaande gemeentelijk monument en een uitbreiding aan de achterzijde van het complex richting het spoor. Beide delen krijgen een invulling met woningbouw. In het patronaat komt bovendien een publieksruimte en het park wordt overdag openbaar toegankelijk. In totaal worden circa 105 woningen gerealiseerd, waarvan een derde deel in het sociale huursegment, een derde deel in het middeldure koop- en huursegment en een derde in het duurdere koopsegment. De eerste fase start met de herontwikkeling van het patronaat.

Wethouder Nico Schimmel geeft aan blij te zijn met de herontwikkeling van Mariënburg. “Mooi dat de visie nu tot leven komt, dat deze bekende plek wordt ontsloten en dat woningbouw wordt toegevoegd. Dit is een belangrijke stap voor de herontwikkeling van het totale centrum van Bussum. Het jaar 2024 zal in het teken staan van de start van de renovatie van het patronaat.”

Informatieavond

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het ontwerp-bestemmingsplan dat later deze maand ter inzage ligt. Binnenkort organiseren de gemeente en ontwikkelaar Slokker Vastgoed in Mariënburg zelf een informatie- c.q. inloopavond waar iedereen kan kennisnemen van het bestemmingsplan. Houd voor de exacte datum de nadere berichtgeving van de gemeente in de gaten. Direct omwonenden krijgen voor deze bijeenkomst een uitnodiging in de brievenbus. 

Voor informatie over de voortgang van het plan zie de bestuurswebsite gooisemeren.nlhttps://bestuur.gooisemeren.nl/plannen-en-projecten/dossier/marienburg/

Uit de krant