De Tweemaster. De school staat al een tijdje leeg.
De Tweemaster. De school staat al een tijdje leeg. Foto: Bastiaan Miché

Schot in nieuwbouw Tweemaster; ontwerpbestemmingsplan ligt ter inzage

Buurt & wijk

NAARDEN - Basisschool De Tweemaster aan de Van Limburg Stirumlaan in Naarden krijgt een nieuw schoolgebouw. Er is een ontwerpbestemmingsplan gemaakt dat nu samen met de omgevingsvergunning tot en met donderdag 23 februari 2023 ter inzage ligt op ruimtelijkeplannen.nl. In deze periode heeft iedereen de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Het huidige schoolgebouw dateert uit 1960 en voldoet niet meer aan de huidige eisen, de school is al enige tijd gevestigd in tijdelijke huisvesting. Er is een bestemmingsplanwijziging nodig, omdat de nieuwe school niet precies op dezelfde plek terugkomt en hoger wordt dan de huidige regels toestaan. Het ontwerpbestemmingsplan dat nu ter inzage ligt maakt de nieuwbouw juridisch en planologisch mogelijk.

Nieuw gebouw

Het nieuwe schoolgebouw komt dichter aan de rotonde en de Meerstraat te liggen. Ook is het nieuwe gebouw iets compacter waardoor er meer ruimte is voor het speelplein en groene aankleding van de omgeving. De verkeer- en parkeersituatie blijft nagenoeg gelijk in de nieuwe situatie. Ook de bestaande gymzaal wijzigt niet. In een latere fase wordt samen met omwonenden, ouders en leerlingen nagedacht over de inrichting van het schoolplein.

Planning

Zodra de ontheffing wet natuurbescherming verleend is gaat de sloop van het huidige gebouw van start. Voor die tijd is sanering van een klein deel van het terrein nodig. De verwachting is dat de nieuwe Tweemaster in 2024 klaar is.

Uit de krant