Hans van der Eijk en wethouder Barbara Boudewijnse zijn - hoe kan het anders - enthousiast over het plan Walden.
Hans van der Eijk en wethouder Barbara Boudewijnse zijn - hoe kan het anders - enthousiast over het plan Walden. Foto: gemeente Gooise Meren

Belangrijke stap voor realisatie plan Hocras-locatie

Buurt & wijk

BUSSUM - De realisatie van een school voor voortgezet onderwijs, woningen en bedrijfsunits, plus de aanleg van een ecologische verbindingszone op het voormalige Hocras-terrein in Bussum gaat een volgende fase in.

Hans van der Eijk (eigenaar van het terrein en directeur VOF FransVast) en wethouder Barbara Boudewijnse hebben gisteren een anterieure overeenkomst getekend. In de overeenkomst zijn afspraken vastgelegd hoe de partijen samenwerken om het plan Walden te realiseren. Dit is een belangrijke stap in de herontwikkeling van de voormalige Hocras-locatie.

Initiatief

Van der Eijk nam in 2020 het initiatief voor de herontwikkeling. “Nadat onze zelfbedieningsgroothandel begin 2020 dichtging, heb ik het college de overweging gegeven goed mee te denken over de beste invulling voor ons terrein. Uiteindelijk werd het een gezamenlijke opdracht: een plek voor wonen, werken en onderwijs, passend in de natuurlijke omgeving. Ik vind dat we daar heel goed in zijn gelukt, gezamenlijk met stedenbouwkundig buro SVP.”

In vier buurtbijeenkomsten zijn omwonenden en belanghebbenden betrokken bij het maken van een stedenbouwkundig plan, waarin de verschillende functies en de versterking van de natuurwaarden samenkomen. Dat stedenbouwkundig plan wordt in het eerste kwartaal van 2023 ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Woningzoekenden

De anterieure overeenkomst is een belangrijke tussenstap voor het welslagen van het project. Wethouder Barbara Boudewijnse: “Goed dat deze stap nu is gezet. Dit is een prachtig plan. Met het bouwen van nieuwe huizen, óók in de sociale sector, kunnen we veel woningzoekenden helpen aan een goede woning. Dat is hard nodig in deze tijd; dat weet iedereen. Het plan biedt daarnaast ruimte aan ondernemers én aan de realisatie van een middelbare school voor Montessori-onderwijs. Dit wordt allemaal duurzaam ingepast in een groene omgeving. Daarom is dit in vele opzichten een belangrijk project voor Gooise Meren”.

Van der Eijk vult aan: “Door de complexe opdracht hebben we vanaf dag één gezegd dat het alleen een succes kan worden als we als partijen gezamenlijk optrekken en goede afspraken maken. Dat was uitdagend maar bovenal ook heel leuk. We hebben er wat langer over gedaan, maar nu is alles goed duidelijk. We kijken uit naar de volgende fase en de uiteindelijke realisatie. Iedereen wint met de totstandkoming van Walden.”

Plan Walden

Het huidige terrein is vrijwel geheel verhard en ligt ingeklemd tussen de natuurgebieden van het Goois Natuurreservaat en Bantam. Dit geeft de locatie een bijzondere karakter. Het plan Walden voorziet in de bouw van circa honderdvijftig woningen, waaronder 52 sociale woningen. Daarnaast komen er zeventien woon-werk-units. Deze zijn zeer geschikt voor startende ondernemers en kleine bedrijven. De bebouwing wordt omgegeven door veel groen. Ook krijgt de beek ‘t Luye Gat meer ruimte, waarmee de verbinding wordt versterkt tussen de beide natuurgebieden.

Bij de entree verrijst het nieuwe gebouw voor het Montessori College Gooise Meren. Deze school ontstaat uit de fusie van de Vitus-Mavo en het Willem de Zwijger college. De Bussumse onderwijsstichting Volant, waarin het Vituscollege, het Willem de Zwijger College en de VitusMavo zijn ondergebracht, is een uiterst belangrijke speler in het plan Walden. De afgelopen periode is vooral gewerkt aan de inpassing van de school in het plangebied. Eind vorig jaar was dit nog een ‘witte vlek’. In overleg tussen Volant en de gemeente is het schetsplan uitgewerkt voor de school en ingepast in het stedenbouwkundig plan. Met de inpassing van de school is het totale plan compleet.

De volgende stap is dat de gemeenteraad een besluit gaat nemen over het stedenbouwkundig plan. Dit gaat begin van volgend jaar plaatsvinden. Na deze besluitvorming wordt gestart met de bestemmingsplanprocedure. Ook deze procedure, waarin belanghebbende opnieuw aan bod komen, wordt uiteindelijk afgerond door een besluit van de gemeenteraad van Gooise Meren.Dat is voorzien voor medio 2023.

Uit de krant