Afbeelding
Foto: Tom Loman/Gemeente Gooise Meren

Positieve reacties op woningbouwplan Emmalocaties

Buurt & wijk

BUSSUM - Het duurde een jaar. Maar op 19 november was het zover. Het complete concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) werd gepresenteerd. Een team van ambtenaren en bewoners, oftewel het Ontwikkelteam legden de woningbouwplannen voor in de voormalige Koningin Emmaschool aan de Fortlaan voor de locaties van de oude K. Emmaschool en het gasfabrieksterrein aan de Slochterenlaan.

Zo’n honderd omwonenden en belangstellenden maakten van de gelegenheid gebruik om de plannen te bekijken en hun feedback te geven op het concept Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE). “Over het algemeen waren de reacties zeer positief”, vertelt een woordvoerder van de gemeente. 

“In het concept SPvE staan eisen en ambities opgenomen waaraan toekomstige woningbouwplannen moeten voldoen. Er waren voorbeelduitwerkingen en een maquette te zien hoe het er straks uit zou kunnen komen te zien. Het concept SPvE is ook online te bekijken via gooisemeren.nl/emmalocaties en reageren op de plannen kan via deze website nog tot en met 28 november 2022. Na deze dag gaat hetzelfde Ontwikkelteam aan de slag om het concept SPvE aan te scherpen op basis van alle ontvangen feedback. Uiteindelijk wordt het definitieve SPvE ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Na vaststelling kan in 2023 gestart worden met het voorbereiden en uitvoeren van de aanbestedingsprocedures van de drie te bebouwen locaties”, besluit de gemeente. 

Uit de krant