Meer hulp bij het verduurzamen van je woning

BUSSUM - Het verduurzamen van woningen in Bussum moet sneller. De regio Gooi en Vecht zette daarom vandaag de handtekening onder een samenwerking met het Duurzaam Bouwloket en Hoom. Daarmee wordt het voor de particuliere huizenbezitter makkelijker om bijvoorbeeld iets aan isolatie te doen.

Gemeenten zijn verplicht hun inwoners een energieloket te bieden met informatie over het verduurzamen van de woning. Denk aan isolatie, duurzaam verbouwen, energiebesparing of het plaatsen van zonnecollectoren. In Gooi en Vecht pakken de gemeenten dat gezamenlijk aan. Het regiodoel om voor het einde van 2016 minstens 2500 huishoudens een verduurzamingsmaatregel te laten treffen is gehaald. De doelstelling wordt nu opgevoerd. 

Onafhankelijk
Daarom sluiten de regiogemeenten zich aan bij het Duurzaam Bouwloket ('Voor al uw vragen op het gebied van duurzaam (ver)bouwen, energie besparen en energie opwekken'). Het is een landelijke organisatie van onafhankelijke experts die de inwoners van Bussum via een website kunnen adviseren en leiden naar bedrijven die de gewenste werkzaamheden uitvoeren.

Wijkavonden
Verder ligt er een intentieovereenkomst met Hoom (van Alliander). Deze organisatie doet hetzelfde als het Duurzaam Bouwloket, maar dan bij de mensen thuis. Er worden per wijk informatieavonden belegd, waarna er in een wijkcollectief kan worden verduurzaamd.

Meer info op www.duurzaambouwloket.nl en www.maakjehuishoom.nl.

Meer berichten