Planmakers: goed onderzoek gedaan naar natuur 't Mouwtje

BUSSUM - Voor het maken van de plannen om het stukje grond van 't Mouwtje aante pakken en er het hele jaar beesten op te laten lopen, hebben de planmakers lang onderzoek gedaan. 

Enkele bewoners vrezen dat de natuur te veel wordt aangetast. De gemeente en de Gooise Ark, dat de plannen heeft gemaakt, hebben onderzoek gedaan naar de natuurhistorische waarden van het stukje land. Er werd onder meer gesproken met de Historische Kring Bussum.  

Als er straks het hele jaar beesten moeten gaan grazen op het veldje dan worden ze stap voor stap geplaatst, zo laat men weten. "Daarnaast hebben we het slechts over enkele koeien en een paar schapen", vertelt Chantal Calis van de Gooise Ark. "Als de plannen straks doorgaan zullen we hoe dan ook controleren of het wel goed gaat. We gaan het stukje grond goed beheren, we hopen het zelfs beter te beheren dan de afgelopen jaren. We zullen er ook zeker voor zorgen dat alles goed tot z'n recht komt en de natuurhistorische waarden van de grond behouden blijven. "

Buurtbewoners en belangstellenden mogen meepraten
De gemeente en de Gooise Ark hebben een enquête gehouden. Buurtbewoners en belangstellenden mogen daarmee meepraten over de plannen. "Aan de hand van de enquête gaan we de plannen verder vormgeven", verzekert Calis. 

Meer berichten