Wonen tussen het groen op het MOB-complex
Wonen tussen het groen op het MOB-complex

Ontwikkeling MOB-complex een stap verder

Algemeen

BUSSUM - De gemeenteraad heeft woendag het bestemmingsplan voor het MOB-complex aan de Nieuwe 's-Gravelandseweg vastgesteld. Het militaire terrein wordt gesaneerd en betaald uit de opbrengst van nieuw te bouwen woningen op de plek. Tijdens de behandeling stonden diverse partijen met hun oren te klapperen toen bleek dat het college al contracten heeft afgesloten met een projectontwikkelaar.

In de raad zou enkel gesproken worden over het vaststellen van het bestemmingsplan, maar uiteraard hadden de fracties ook vragen over wat er precies gebouwd gaat worden. Hart voor Bussum wilde dat het bouwplan compacter zou worden en dat een alternatief plan van onder andere de Stichting Cruysbergen Natuurlijk nader onderzocht zou worden. 

Burgemeester Henk Heijman zei als portefuillehouder dat op het MOB-complex wordt gebouwd volgens de methode gebiedsontwikkeling 2.0. "We bouwen samen met de markt, binnen de kaders die de gemeente stelt. We zitten al 1.5 jaar om tafel met ontwikkelaar Giesbers en hiermee zijn samenwerkingscontracten afgesloten. Dit is het resultaat van de afspraken die we hebben gemaakt in de commissie. Wijken we hiervan af, dan kunnen we een schadeclaim verwachten met zes nullen. Ik wil niemand hiermee voor het blok zetten, maar ik meld het wel."

Hart voor Bussum was zeer geschokt over deze gang van zaken en ook nieuwkomers GOP en CDA hadden geen idee dat er al afspraken lagen. Ze wilden opheldering en vroegen of de raad daar niet eerst over moest besluiten. De burgemeester zei dat dit in oktober vorig jaar was medegedeeld aan de raad. Het plan werd aangenomen. GOP en Hart voor Bussum stemden tegen. 

Uit de krant

Voorproefje Bussumsnieuws Extra? Schrijf je in voor de dagelijkse nieuwsbrief