Hoe werd de moord op de burgers van Naarden gezien vanuit Spaans gezichtspunt?
Hoe werd de moord op de burgers van Naarden gezien vanuit Spaans gezichtspunt? Foto: TVE

Herdenkingsboek over ‘dramatisch lot van Naarden’

Algemeen

NAARDEN - Burgemeester Han ter Heegde ontvangt op 1 december uit handen van voorzitter Jan Vollers van regionaal historisch genootschap Tussen Vecht en Eem (TVE) het eerste exemplaar van het boek Naarden 1572, Burgermoord en brandstichting. 

In het boek worden door een speciaal samengesteld team van historici onder leiding van Henk Michielse de bekende dramatische feiten belicht. Ook komen nieuwe invalshoeken aan bod. Wat tekenden ooggetuigen als Lambertus Hortensius op? Hoe werd de moord op de burgers van Naarden gezien vanuit Spaans gezichtspunt? Hoe krabbelt de stad weer op? Hoe werd zo’n drama herdacht in latere eeuwen en afgebeeld? Hoe ging latere jeugdliteratuur ermee om?

De presentatie vindt plaats tijdens de afsluitende bijeenkomst van dit Herdenkingsjaar met lezingen en muziek om 19.30 uur in de Grote kerk van Naarden. Deze activiteiten zijn onderdeel van allerlei activiteiten in heel het land waarbij wordt stil gestaan bij wat de organiserende gemeenten hebben gedoopt als ‘de Geboorte van Nederland’. Wie in dit boek kennis neemt van de inzichten van hedendaagse historici begrijpt dat de bevalling ongewis en niet vanzelfsprekend verliep.

Het boek (128 bladzijden) kost 9,50 euro en is verkrijgbaar via www.tussenvechteneem.nl/winkel of door een mail te sturen aan penningmeester@tussenvechteneneem.nl. Het ligt ook in de boekhandel. Tip:  tijdens de herdenking op 1 december is het boek te koop voor 7,50 euro.

Uit de krant