Foto: Sjoerd Stoop

Gemeentesteun lokale ondernemers verlengd tot oktober

GOOISE MEREN - Het college van Gooise Meren verlengd de extra maatregelen om lokale ondernemers, organisaties en instellingen te ondersteunen tot 1 oktober 2020. Het maatregelenpakket werd in april ingesteld om de economische gevolgen van de coronacrisis op te vangen. 

Nieuw in het pakket aan maatregelen van de gemeente is het besluit om de toerismebelasting vast te stellen op basis van werkelijke aantallen. Ook biedt het college ondernemers aan om deel te nemen aan het project MKBDoorgaan, dat coaching, advisering en begeleiding biedt aan ondernemers in (financiële) nood.

"We doen wat in ons vermogen ligt en willen dat blijven doen, totdat mensen weer op eigen benen kunnen staan en het economisch landschap zich herstelt", aldus Geert-Jan Hendriks, coördinerend corona-wethouder van de gemeente Gooise Meren. Ondanks dat er diverse versoepelingen hebben plaatsgevonden, hebben mensen en bedrijven het nog zwaar. "Het is goed om ook nu, nu het wat beter gaat, uit te dragen dat mensen er niet alleen voorstaan.’’

Afwegingen

Hendriks: "We willen de vitaliteit en structuur van de samenleving zo veel mogelijk vasthouden: onze economische kracht en de zorg en aandacht voor kwetsbare inwoners. Wij zijn er voor de mensen, ze kunnen ook nu op ons rekenen. Wij geven zelf steun of doen dat samen als co-financier met rijk, provincie en de regio. Maar de middelen zijn beperkt." 

"Dit alles brengt afwegingen met zich mee: waar is de nood het hoogst? Wat zijn onze mogelijkheden en middelen? Nu investeren in instandhouding is vaak effectiever dan later opnieuw opbouwen. Het vraagt bestuurlijke flexibiliteit en lenigheid."

"Om consequent te kunnen reageren op nieuwe uitdagingen en verzoeken om financiële steun, gaat het college de komende periode een zogeheten ‘afwegingskader’ opstellen. Centraal bij deze afwegingen staat dat we onze vitale infrastructuur willen behouden. Na het zomerreces komen we voor dit onderwerp terug bij de gemeenteraad", aldus wethouder Hendriks.

Meer berichten