Foto: Jaap van Hassel

Van Gogh-villa dan tóch monument

BUSSUM - Villa Eikenhof aan de Regentesselaan 39 - het huis van Vincent van Goghs schoonzus Jo Bonger - wordt mogelijk toch een gemeentelijk monument. Het college van burgemeester en wethouder heeft besloten de procedure hiervoor op te starten. De woning wordt nu in voorbescherming genomen.

Ondertussen wordt gewerkt aan een redengevende omschrijving van het pand waaruit moet blijken of het pand - ontworpen door W.C. Bauer - definitief als monument wordt aangewezen.
Bond Heemschut, die op 29 oktober 2019 een aanvraag voor de status van gemeentelijk monument van Villa Eikenhof indiende, haalt opgelucht adem nu de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed (CRKE) in tweede instantie tot de conclusie is gekomen dat het pand beschermingswaardig is. "We zijn hier heel blij mee", reageert Heemschut-woordvoerder Christian Pfeiffer. Hij zegt content te zijn dat het college zijn verantwoordelijkheid heeft genomen en het maatschappelijke belang boven het individuele belang heeft gezet.
Gedurende de voorbereidingsprocedure mag het pand, gelegen in Het Spiegel, niet gewijzigd of onherstelbaar beschadigd worden. De eigenaar is hiervan inmiddels op de hoogte gesteld. Een cultuurhistorisch rapport over de villa overtuigde de CRKE ervan dat het pand in architectuurhistorische zin als onderscheidend te benoemen is. Belanghebbenden kunnen bezwaar maken tegen het collegebesluit.

Meer berichten