In februari j.l. was er al een open dag.
In februari j.l. was er al een open dag. (Foto: © Bob Awick )

Live webinar over mobibliteit op Buurtschap Crailo

BUSSUM - GEM Crailo B.V. presenteert donderdag 11 juni om 20.00 uur via een live webinar het mobiliteitsconcept voor het nieuw te realiseren Buurtschap Crailo. Iedereen wordt uitgenodigd 'aan te schuiven'. Aanmelden is niet nodig. Belangstellenden kunnen 11 juni om 20.00 op www.crailo.nl op de button klikken en meedoen.

Het buurtschap wordt ontwikkeld als een duurzame wijk met 590 woningen en circa vijf hectare bedrijventerrein. Het thema mobiliteit is één van de vier duurzame bouwstenen uit het stedenbouwkundig- en landschapsplan. In de aanloop naar het bestemmingsplan moet het mobiliteitsconcept verder worden uitgewerkt en dat doet GEM Crailo samen met belangstellenden en belanghebbenden.

Participatie

Participatie van iedereen die bij het gebied betrokken is of wil zijn is voor GEM Crailo vanaf het begin een belangrijk onderdeel geweest van de planvorming. Vanwege de maatregelen tegen het coronavirus informeert en raadpleegt GEM Crailo de omwonenden en belangstellenden nu niet via een open dag, maar zoekt de GEM online contact over het thema mobiliteit.

Buurtschap Crailo wordt een duurzame en autoluwe wijk. In het mobiliteitsconcept staat wat de parkeernorm voor wonen en bedrijven wordt, hoe de toekomstige bewoners een goede openbaarvervoersvoorziening wordt geboden en wordt uitgelegd hoe goed het buurtschap per fiets bereikbaar zal zijn. Toegankelijke deelmobiliteit in de vorm van (elektrische) deelauto’s, deel(bak)fietsen en e-scooters is een belangrijk onderdeel van dit mobiliteitsconcept.

Op dit moment wordt er gewerkt aan een bestemmingsplan voor Buurtschap Crailo. Het bestemmingsplan, met als onderdeel het mobiliteitsconcept, wordt vervolgens ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeenten Gooise Meren, Hilversum en Laren, die gezamenlijk eigenaar zijn van het plangebied.

Meer berichten