Directeur-bestuurder Maarten van Gessel.
Directeur-bestuurder Maarten van Gessel. (Foto: Gooi en Omstreken)

Maarten van Gessel blijft ook komende vier jaar directeur-bestuurder bij Het Gooi en Omstreken

BUSSUM - Maarten van Gessel is nog eens voor vier jaar benoemd tot directeur-bestuurder bij woningcorporatie Het Gooi en Omstreken. Hij trad op 1 juli 2016 toe en werd benoemd voor een periode van vier jaar. Daar komt nu nog eens een vergelijkbare periode bij.

Van Gessel: "Ik ben blij met mijn herbenoeming en ik heb er zin in om samen met alle medewerkers de komende jaren als bedrijf een mooie ontwikkeling door te maken, met als doel onze ambities uit ons Koersplan verder te realiseren."

Invalshoeken

De herbenoeming werd goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Voorzitter Rob Bijl: "Maarten van Gessel is iemand die verbinding zoekt. Hij heeft vaak duidelijke en doordachte standpunten, maar luistert ook goed en staat open voor andere invalshoeken en meningen. Een discussie gaat hij ook niet uit de weg."

Oog voor

Zowel de ondernemingsraad (OR) als de huurdersorganisatie HGO adviseerden positief over deze herbenoeming. OR-voorzitter Martin Groot-Kormelinck kijkt uit naar de samenwerking in de komende vier jaar. Volgens hem legt Van Gessel de verantwoordelijkheden laag in de organisatie. "En dat pakt positief uit." HGO-voorzitter Henk Dijks is het daarmee eens. "Hij heeft de afgelopen vier jaar laten zien oog te hebben voor andermans inbreng."

Ambities

Op de agenda voor de komende jaren staan genoeg uitdagingen in het Koersplan voor Van Gessel. Zo wil Het Gooi en Omstreken zich verder ontwikkelen als netwerkorganisatie in de zeven gemeenten waarin zij actief is; honderd nieuwe woningen per jaar bouwen en meer aandacht geven aan huurdersinbreng en buurtaanpak. Ook is de woningcorporatie onderweg naar een aardgasloze woningvoorraad. In deze lijn past de oplevering van nieuwbouw als Bijna Energie Neutrale Gebouwen (BENG). Maar ook het bewustzijn vergroten over duurzaamheid bij medewerkers, bewoners en samenwerkingspartners vormt de komende jaren een belangrijk onderwerp.

Meer berichten