Foto: PR

Burger vecht bouwvergunning aan

BUSSUM - De Raad van State (RvS) moet beslissen of de omgevingsvergunning voor een al gerealiseerd klein bouwproject op de hoek van de Meentweg en de Herenstraat in Bussum in stand blijft. De advocaat van een omwonende heeft de RvS vrijdag in een hoger beroep gevraagd om het verlenen van de vergunning onrechtmatig te verklaren.

Volgens hem heeft de gemeente Gooise Meren de vergunning voor de bouw van acht studio's te gemakkelijk verleend. De gevolgen voor de omwonende zijn onvoldoende onderzocht, zegt de advocaat. En bij de eis om voldoende parkeerplaatsen bij het pand te realiseren, is de gemeente afgeweken van haar eigen beleid.

Parkeerplaatsen

Een woordvoerster van de gemeente verwerpt de bezwaren over verlies aan zonlicht en te weinig parkeerplaatsen bij de studio’s, waardoor in de buurt parkeeroverlast kan ontstaan. Ze wijst op het geldende bestemmingsplan dat de bouw van het project al grotendeels toelaat. Slechts voor een klein deel van de bouweisen is van dat bestemmingsplan afgeweken met een ontheffing. "Het gedeelte waarvoor ontheffing is verleend, heeft nauwelijks effect voor de buren", zegt zij.
Maar een veel grotere afwijking heeft de gemeente wel toegestaan bij de parkeereisen. Bij het wooncomplex is een tekort aan parkeerplaatsen. Het beleid is dat bewoners niet meer dan honderd meter moeten lopen om in de buurt een parkeerplek te vinden. Projectontwikkelaar Eliza Vastgoed heeft nu geregeld dat de bewoners een parkeerplek kunnen krijgen aan de Iepenlaan, op liefst 170 meter afstand.

Opzetje

Met de aanleg van een voetpad wordt die looproute ingekort tot 140 meter. Nog altijd te veel, maar dat vindt de gemeente geen probleem. Het is de vraag of de RvS daar ook zo over denkt. De afwijking van de eigen regels van de gemeente is wel erg groot. Ook al gaat het om niet meer dan een tekort van twee parkeerplaatsen. Volgens de advocaat van de omwonende is de huurovereenkomst voor twee parkeerplekken aan de Iepenlaan niets waard. "Die overeenkomst kan over een maand worden opgezegd en dat zal waarschijnlijk ook gebeuren. Dit lijkt op een opzetje tussen twee bevriende projectontwikkelaars."

Broodnodig

De twee parkeerplaatsen aan de Iepenlaan horen bij een nieuw bouwproject op de plek van een voormalige drukkerij. Voor dat bouwproject zou volgens de advocaat ook al vastliggen dat alle parkeerplekken naar de bewoners van dat project gaan. En daarmee zouden dus de twee parkeerplekken vervallen die zo broodnodig zijn voor de bewoners van de studio's aan de Meentweg.

Mocht de RvS de vergunning onderuithalen dan ligt niet voor de hand dat het gebouw aan de Meentweg moet worden gesloopt. "Dan zal er met elkaar gesproken moeten worden", zegt de advocaat van de bezwaarmaker. "Mogelijk een aanpassing van het gebouw."

De RvS doet over zes weken uitspraak.

Meer berichten