Wethouder Geert-Jan Hendriks.
Wethouder Geert-Jan Hendriks. (Foto: Bob Awick)

Rijkswaterstaat in gesprek over zonnegeluidswal Naarderbos

NAARDEN - Rijkswaterstaat gaat met de gemeente Gooise Meren en de initiatiefnemers Zonnegeluidswal Naarderbos in gesprek om te bekijken of het mogelijk is een geluidswal in combinatie met het opwekken van zonne-energie te realiseren om de geluidsoverlast terug te dringen. Dat zegt Cora van Nieuwenhuizen, minister van Verkeer en Waterstaat, toe in een brief aan wethouder Hendriks van Gooise Meren. De locatie wordt onderdeel van de tweede fase in het zogenaamde Meer-Jaren-ProgrammaGeluidssanering (MJGP) van Rijkswaterstaat. Het definitieve plan wordt begin 2021 vastgesteld.

Voor de zomer komt het ministerie ook met de voorlopige uitkomsten van een akoestisch onderzoek, zo is de verwachting van de minister. Op basis van de huidige inzichten gaat het daarbij om een geluidswal of -scherm. Doelstelling is om het saneringsplan met de definitieve maatregelen in 2021 vast te stellen.

De aanleg van een zonnegeluidswal is complex, zo plaatst de minister een kanttekening in haar brief. "Rijkswaterstaat verkent nog of het plaatsen van zonnepanelen op geluidschermen een instrument is dat actief zal worden ingezet als onderdeel van deze strategie. Het is namelijk een juridisch complexe maatregel vanwege de te regelen eigendomsverhoudingen en het heeft vergaande consequenties voor het beheer van de schermen. Bovendien is het de vraag of deze manier van opwekken van duurzame energie wel efficiënt is."

Intentie positief

Maar de intentie van de minister is positief: "Gelet op mijn eerdere toezegging om met u te onderzoeken of op deze wijze extra geluidsmaatregelen kunnen worden gerealiseerd, zal ik medewerking blijven verlenen aan het uitwerken van de door u voorgestelde variant en in een latere fase de daarbij behorende vergunningverlening."

Verantwoordelijk wethouder Geert-Jan Hendriks reageert voorzichtig positief op de brief van de minister. "We moeten natuurlijk niet te vroeg juichen, maar dit is zeker een belangrijke stap in de goede richting. Mooi dat onze gezamenlijke lobby met de initiatiefnemers en inwoners niet voor niets is geweest. Goed ook om te zien dat er binnen afzienbare tijd zekerheid komt omtrent de definitieve maatregelen. Al onze energie is er nu op gericht om te zorgen dat de leefbaarheid van de Naarderbos-bewoners door geluidsvoorzieningen worden verbeterd."

D66 blij

D66 is blij met de recent gecommuniceerde brief van het ministerie van I en W. Maarten Balzaar (D66): "Dat betekent een grote stap voorwaarts tot het realiseren van een zonnegeluidswal bij het Naarderbos. Dit is heel goed nieuws voor de inwoners van het Naarderbos die al jaren last hebben van de geluidsoverlast van de A1. De enorme inzet van de geluidswerkgroep Naarderbos lijkt beloond te worden."
D66 GM steunt de werkgroep al jaren om aandacht te vragen voor het initiatief van de inwoners van het Naarderbos om een zonnegeluidswal te realiseren. Dit initiatief is voor D66 een belangrijk project. "Wij vinden dit een win-win-win situatie. Ten eerste toont het aan dat initiatieven van inwoners samen met de gemeente kunnen worden gerealiseerd. Ten tweede zorgt minder geluidsoverlast voor een betere leefomgeving en minder gezondheidsklachten. Ten derde wekt de zonnegeluidswal elektriciteit op en draagt op die manier bij aan duurzaamheid en aan de opgave van de regionale energie strategie (RES). Dat de gemeente deze week de brief mocht ontvangen is écht te danken aan het harde van de werkgroep."

VVD: langgekoesterde wens

Volgens VVD-raadslid Mark Marshall, die het initiatief nam tot de motie en een rol speelde in de lobby is dit een mooi resultaat: "Als onderdeel van een landelijke partij helpt het natuurlijk dat je gemakkelijk lijntjes kunt leggen naar zowel de provincie als het ministerie." De VVD is blij dat het particulier initiatief op deze wijze gehoor vindt bij de Minister en dat de inspanningen van de bewonersgroep de zaak een stap verder brengt. Daarmee komt een langgekoesterde wens van bewoners van een duurzame oplossing met enerzijds vermindering van geluidsoverlast, en anderzijds de opwekking van zonne-energie een stap dichterbij.


Meer berichten