Afbeelding
Foto: Jessica de Jong

Extra gemeentesteun voor lokale ondernemers

Algemeen

BUSSUM - Het college van B en W van de gemeente Gooise Meren neemt extra maatregelen om de lokale ondernemers door de coronacrisis heen te helpen. De termijn voor het uitstellen bij betalen van lokale belastingen, waaronder de OZB, wordt namelijk verlengd tot 1 juli.

De gemeente was al betrokken bij de uitvoering van diverse steunmaatregelen vanuit het Rijk, zoals het aanvullen van het inkomen van zzp'ers.

Alle maatregelen

Daarnaast heft de gemeente bij ondernemers geen precariobelasting (vergoeding voor gebruik openbare ruimte met terras of reclamebord) over de maanden april, mei en juni, hebben ondernemers de mogelijkheid tot uitstel van huurbetaling voor panden die eigendom van de gemeente zijn en wordt de manager Vitale Kernen (voorheen Dorpsmanager) versneld ingezet voor het vitaal houden van het winkelgebied in het centrum van Bussum. Ook vindt gedurende een kwartaal geen inning van reclamebelasting onder ondernemers plaats (de opbrengst werd ingezet bij het organiseren van evenementen), betaalt de gemeente binnen twee dagen de facturen van ondernemers en vindt er een snellere uitbetaling plaats van subsidies aan grote culturele instellingen; coulantere beoordeling van het nakomen van de met hen gemaakte prestatieafspraken.

Koop lokaal

Het college doet bovendien een dringend beroep op vastgoedeigenaren om in navolging van de gemeente coulant te zijn tegenover ondernemers die panden huren. Al eerder riep het college de inwoners op om lokale ondernemers te blijven steunen. In de komende periode blijft het college hiervoor aandacht vragen.

Uit de krant