De zaak gaat over parkeren in de natuur.
De zaak gaat over parkeren in de natuur. (Foto: Bob Awick)

Advocaat furieus over nieuw bestemmingsplan speelpark Oud Valkeveen

DEN HAAG - “Hier is een crimineel feit gepleegd. Er is sprake van ernstige misleiding.Het bestemmingsplan is misselijk georganiseerd. Het ecologisch onderzoek deugt niet en we hebben al enkele WOB-verzoeken gedaan.”

Met deze waterval aan verwensingen tegen de gemeenteraad van Gooise Meren startte de advocaat van de stichting Behoud Gooise Heide zijn betoog vandaag bij de Raad van State. “Maak hier een einde aan”, vroeg hij de raadsvoorzitter. En hij eiste schorsing van het bestemmingsplan.Waar het de stichting voornamelijk om gaat is de mogelijkheid die het bestemmingsplan biedt om een nieuw permanent parkeerterrein aan te leggen in een bosperceel naast het speelpark. 

Wijzigingsplan
Daarvoor zal dan nog wel een apart wijzigingsplan gemaakt moeten worden dat door het college van Gooise Meren moet worden goedgekeurd en waartegen opnieuw bezwaar kan worden gemaakt. Dat kan nog jaren duren.Toch vindt de advocaat het nodig dat het bestemmingsplan nu al wordt stilgelegd. Volgens hem is het een zeer ernstige zaak van bestuurlijk gekonkel, dubieuze natuuronderzoeken en dus misleiding.

Uitgeschakeld
“De gemeenteraad heeft zich hiermee zelf uitgeschakeld”, aldus de advocaat. Feit is wel dat de gemeenteraad de uiteindelijke beslissing over het omstreden parkeerterrein in handen heeft gelegd van het college. Oud-Valkeveen mag nu bij grote drukte een ander stuk grond westelijk van de ingang tijdelijk gebruiken als parkeerterrein. Maar de bedoeling is dat dit terrein wordt opgeheven als het parkeerterrein in het bos gereed is. Probleem is dat dit stuk bos ligt binnen een netwerk van beschermde natuurgebieden. En het is een leefgebied van dassen.

Grenzen
De advocate van het speelpark stelt dat de provincie bereid is om de grenzen van het beschermde natuurgebied aan te passen. Dan komt het bosperceel buiten beschermd gebied te liggen. De advocaat van de stichting beweert dat de provincie juist tegen het oprekken van die grenzen is. Om die reden is het bestemmingsplan in zijn ogen ten dode opgeschreven. 

Onderzoek nodig
Een woordvoerster van de gemeente verwierp alle aantijgingen van de advocaat. “We worden hier als een boevenbende neergezet”, klaagde ze. Ze wees ook op het feit dat er nog veel overleg en onderzoek nodig is voordat het parkeerterrein in het bos er kan komen. De kans dat de Raad het plan gaat schorsen lijkt zeer klein. De raadsvoorzitter had grote moeite om de urgentie van een schorsing in te zien. “Als ik dit plan schors, dan helpt u dat niet”, zei ze tegen de advocaat van de stichting. Veel vragen die de stichting oproept zijn volgens de raadsvoorzitter niet aan de orde in dit kort geding. Nog voor de zomer gaat de Raad die in een vervolgzitting behandelen.

Onafhankelijk
De advocaat gaf haar nog het dringende verzoek mee om onafhankelijke rechtbankadviseurs in te schakelen. De uitspraak over het schorsingsverzoek volgt over twee weken.

Meer berichten