Wordt strikte en daardoor onpraktische regelgeving het vogelasiel fataal?
Wordt strikte en daardoor onpraktische regelgeving het vogelasiel fataal? (Foto: © Bob Awick )
Video

Partij voor de Dieren pleit in Tweede Kamer voor Vogelasiel Naarden

NAARDEN - Het nieuws van de problemen rondom het Vogelasiel in Naarden heeft ook de Tweede Kamer bereikt. Daar nam de Partij voor de Dieren het gisteren in vurig pleidooi op voor het Vogelasiel en riep daarbij minister Carola Schouten op om met een oplossing te komen. Zij zei toe daar naar te gaan kijken.

De Partij voor de Dieren maakt zich hard voor de opvang, niet alleen in Naarden maar door het hele land. Vogelasiel Naarden wordt genoemd als exemplarisch voorbeeld. "We vechten ook voor structurele financiering voor al die andere wildopvangcentra die structureel te weinig ondersteuning krijgen. Volgende week dinsdag stemt de Tweede Kamer over ons voorstel."

Overleg
De minister zei dat er op dit moment overleg wordt gevoerd met de vogelopvang en ze zei toe te gaan kijken of er ruimte is om op dit moment eventuele overtredingen te gedogen zodat vogelasiel Naarden open kan blijven.  

Tekst gaat verder onder de video.

“Het is mooi dat de minister op zoek gaat naar een oplossing voor de Vogelopvang,” zegt Frank Wassenberg, Tweede Kamerlid namens de Partij voor de Dieren. “Maar het probleem ligt dieper. Wildopvangcentra in het hele land hebben moeite het hoofd boven water te houden. De regels sluiten niet aan op de dagelijkse praktijk. Zo moeten ze een dierenarts in dienst nemen die iedere dag tientallen dieren kan controleren. Maar daar hebben de centra vaak helemaal geen geld voor. Ze zijn volledig afhankelijk van vrijwilligers en donaties."

Ervaring
"Ook weten dierenartsen vaak niet eens hoe ze de wilde dieren moeten verzorgen. De mensen die bij de opvangcentra werken hebben hier vele jaren ervaring mee.” De Partij voor de Dieren pleit voor een vorm van bijscholing voor dierenartsen en voor een vakbekwaamheidscertificaat voor mensen die al bij de opvang werken.
Meer berichten