Vijf nieuwe straatnamen in Gooise meren

GOOISE MEREN - De gemeente krijgt vijf nieuwe straatnamen. De straatnamencommissie heeft het voorstel gedaan voor de namen die straks worden ingevoerd bij vier nieuwe straten op het Stork-terrein en bij een nieuwe straat tussen de Iepenlaan en de Herenstraat in Bussum.

De straten op het Stork-terrein, waar veertig woningen komen, worden vernoemd naar de CoBrAgroep; een in 1948 opgerichte groep van moderne schilders uit Kopenhagen (op z’n Frans: ‘Copenhague’), Brussel en Amsterdam. De nieuwe straatnamen zijn: Cobralaan, Constantlaan, Corneillelaan en Karel Appellaan.

De commissie heeft deze keuze als volgt gemotiveerd: "De straten in het aangrenzende Rembrandtpark zijn vernoemd naar schilders uit de 17e eeuw. In een moderne wijk is het gepast om de straten te vernoemen naar ‘moderne’ schilders."

Nieuwe straat in Bussum
‘Cornelis van Norrenstraat’ wordt de naam van de nieuwe straat tussen de Iepenlaan en de Herenstraat. Hier komen een aantal woonblokken. Het stukje Herenstraat waar de nummer 83, 85 en 87 zijn, blijft ongewijzigd.

Cornelis van Norren (1850-1935) was een aannemer en bouwkundige die destijds de Majellakapel bouwde en daar tientallen jaren actief was als ambtsdrager. Verder was hij lid van de Bussumse gemeenteraad, is hij wethouder geweest en locoburgemeester. Ook was hij actief in andere maatschappelijke organisaties in Bussum. Hij woonde met zijn gezin aan de Iepenlaan 19 in Bussum.

Meer berichten