Bij de eerste groep in de ochtend stond natuur hoog op de agenda.
Bij de eerste groep in de ochtend stond natuur hoog op de agenda. (Foto: Yvette de Vries)

Leerlingen Vondelschool bouwen democratisch aan hun eigen stad

BUSSUM - De raadzaal zag er vrijdag even iets anders uit. Niet de fracties van de negen partijen, maar leerlingen van de twee groepen 8 van de Vondelschool uit Bussum bemanden de raadzaal. Ze kregen een lesje democratie.

Het is wel even wennen. Elkaar aanspreken met de achternaam en 'u', praten via de voorzitter en een microfoon gebruiken. Na een voorstelrondje worden de partijen gevormd en de rollen binnen de partijen verdeeld. "Ik ben maar gewoon raadslid", klinkt het hier en daar teleurgesteld, maar al snel wordt er gediscussieerd over de naam van de partij, de belangrijkste standpunten en een slogan. Onderwijs, duurzaamheid, de natuur, maar ook vrijheid en veiligheid komen naar boven als belangrijkste speerpunten.

Stad bouwen
Daarna begint het echte werk. Er moet een stad gebouwd worden, maar er is niet voor alles geld of plek. De woningen hebben al een plek, maar in het midden van de raadzaal liggen allerlei voorzieningen die deel uit kunnen maken van de stad, van discotheek tot universiteit. De 'raadsleden' mogen om de beurt een pleidooi houden voor de huisartsenpost en de middelbare school. Die krijgen zonder meer een plek in de stad, maar de discotheek komt er zeker niet als het aan deze raadsleden ligt.Ook het voorstel voor een fietsenstalling sneuvelt. 

Ziekenhuis
Voor een speeltuin, ziekenhuis en basisschool is wel genoeg steun. "Een ziekenhuis is heel belangrijk", aldus een van de leerlingen. Uit eigen ervaring, ze heeft diabetes, weet ze hoe vervelend het is als je steeds verder moet reizen voor een bezoekje aan het ziekenhuis. De universiteit en een dierenasiel krijgen na enig debat een plek aan de rand van de stad.

Spel
Zowel burgemeester Han ter Heegde als wethouder Geert-Jan Hendriks komt het democratisch spel van de jeugd aanschouwen. Ook is een aantal 'echte' raadsleden aanwezig, waaronder Barbro van der Ham van Hart voor BNM. Zij legt aan het begin van de ochtend de spelregels van het debat uit aan de leerlingen. "Het was leuk om te zien hoe snel ze dit oppakten", zegt zij na afloop. Ook is ze wel enigszins verrast door de aandacht voor het milieu.

Betrekken bij politiek
Volgens een beleidsmedewerker van de gemeente is dit Democracity-spel een leuke en interactieve manier om kinderen bij de lokale politiek te betrekken: een van de punten uit het coalitieakkoord. Verschillende scholen zijn hiervoor de afgelopen tijd benaderd en de Vondelschool reageerde direct enthousiast. Als het succesvol blijkt en ook andere scholen - basisscholen en middelbare scholen - aanhaken dan overweegt de gemeente het spel, dat nu nog onder leiding van Prodemos werd gespeeld, zelf aan te schaffen en te begeleiden.


Meer berichten