Foto: Jessica de Jong

Amendementen en moties vliegen over tafel

GOOISE MEREN - De gemeenteraad heeft gisterenavond over een flink aantal amendementen en moties (18 stuks) gestemd. "Een hele interessante avond", zei burgemeester Han ter Heegde.

"Zoveel stemmingen, dat is toch het mooiste wat er is voor de raadsleden", aldus de burgemeester. Hij sprak over politiek handwerk waarbij ideeën gevat zijn in moties en amendementen met wijzigingen en aanvullingen op de begroting. "Het is spannend of het lukt, ook voor de wethouders die moeten kijken wat de wijzigingen betekenen voor hun werk."

Begroting aangenomen
Heel wat voorstellen sneuvelden, een aantal haalde het wel. De begroting is in ieder geval (niet unaniem) aangenomen.

Jeugd-BOA
De gemeente krijgt een fulltime jeugd-Buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA). Dit voorstel van Hart voor BNM is aangenomen, maar niet unaniem. De PvdA wil niet dat er een gemeentepolitie wordt gecreëerd en 50PLUS meent dat er niet is onderzocht of een extra BOA wel meerwaarde heeft. "De teamleider is niet eens geïnformeerd", luidde de stemverklaring.

Geen vragenuurtje
Er komt voor kinderen geen speciaal vragenuurtje. Het was nog even spannend of het voorstel van het GDP het zou redden, maar met 13 voor en 18 tegen gaat het er niet van komen.

Doseerlichten
De drie doseerlichten bij de entree van Naarden Vesting worden nauwelijks nog gebruikt en niet meer vervangen. Daarmee worden kosten bespaart. Afgesproken is om te kijken of die gelden geïnvesteerd kunnen worden in dierenwelzijn. 

Keverdijk
Over het bouwproject Keverdijk werd nog geen besluit genomen. Dat onderwerp is doorgeschoven naar de eerstvolgende raadsvergadering.
Meer berichten