Het nieuwe ontwerp zou volgens omwonenden niet passen in de wijk.
Het nieuwe ontwerp zou volgens omwonenden niet passen in de wijk. (Foto: artist impression Gemeente Gooise Meren)

Er komen 41 sociale huurwoningen op de plek van het oude gemeentehuis Muiden

MUIDEN Het ontwerpbestemmingsplan voor Het Anker kan op weinig sympathie rekenen van omwonenden en andere belanghebbenden. Het plan omhelst de bouw van 41 sociale huurwoningen en één gemeenschappelijke ruimte op de plek waar nu nog het oude gemeentehuis staat in de wijk Mariahoeve.

"Te groot, een blokkendoos, te weinig parkeerplaatsen, niet passend bij de buurt." Het zijn slechts enkele van de vele kritische reacties op het ontwerpbestemmingsplan dat onlangs door de gemeente werd gepresenteerd. Er zijn inmiddels 19 zienswijzen ingediend, onder meer door de Stadsraad, de wijkraad Mariahoeve en omwonenden. De meeste gaan over de aanpassingen van het plan. 

Teleurgesteld
Wim Gerritsen, lid wijkraad en bewoner van de wijk, laat weten flink teleurgesteld te zijn in het nu voorliggende plan. Hij nam met een aantal omwonenden deel aan de werkgroep die mee mocht praten over het al eerder gekozen voorstel. Maar volgens hem was van enige inspraak nauwelijks sprake. Twee jaar geleden werd een idee gepresenteerd waar draagvlak voor was onder de omwonenden. Daarna hoorden ze zo'n 1,5 jaar niets.

Uit het niets
In mei werd volgens hem 'uit het niets' een nieuwe tekening gepresenteerd dat weinig leek op het eerdere plan met een groter bouwvolume, meer woningen en veel te weinig parkeerplekken. De gemeente laat in een reactie weten nogal verrast te zijn. "We hebben destijds om een schetsplan gevraagd en dat is ook duidelijk aan de 15 bewoners die er toen bij betrokken waren, medegedeeld. Het was een denkrichting die nog verder uitgewerkt moest worden. Het project is doorontwikkeld en gewijzigd, maar wel in de geest van het ingediende schetsplan en passend binnen de gemeentelijke kaders." 

Input
De gemeente stelt dan ook dat er wel degelijk gebruik is gemaakt van de input van de omwonenden. Waaronder de zorg om aantasting van de privacy van de bewoners van de woningen van de Lange Gang en de roep om een gemeenschapsruimte. Dat had onder meer tot gevolg dat de woningen op het parkeerdek zijn geschrapt en op een andere plek, de hoeken, terugkomen. En het aantal woningen is dan wel verhoogd van 36 naar 41, maar dit heeft volgens de gemeente nauwelijks invloed op de grootte van het complex. Verder spelen ook de gestegen bouwkosten een rol.

Parkeernorm
De Stadsraad valt ook nog over de gehanteerde parkeernorm. Er komen op 41 woningen 'slechts' 45 plekken, terwijl de norm in de rest van de wijk 1,4 zou zijn. Volgens de gemeente zijn de geldende normen gehanteerd en is er juist gekeken naar een maximalisatie van het aantal parkeerplekken. Bovendien zijn die ook nog eens openbaar.

Participatie
Zowel bij de stadsraad als de wijkraad klinkt verder ongenoegen over de participatie. Gerritsen: "Er wordt gewoon niet goed met de directbetrokkenen gecommuniceerd." Er is inmiddels een brief namens de partijen naar de gemeenteraad gestuurd, waarin onder meer aangedrongen wordt op het stopzetten van het project en het instellen van een nieuwe klankbordgroep of te komen tot een compromis.

Meer berichten