VVD: 'Stijging woonlasten is voorkomen'

GOOISE MEREN Wethouder Geert-Jan Hendriks van Financiën was niet al te blij met het voorstel om de woonlasten te stabiliseren, maar zal de motie 'met enig chagrijn' toch uitvoeren. Dat beloofde hij tijdens de gemeenteraadsvergadering van afgelopen week.

En dat is goed nieuws voor de inwoners van Gooise Meren. Het betekent een verlaging van de woonlasten of - zoals de indiener van de motie, VVD-raadslid Hugo Bellaart verwoordt - 'een stijging van de woonlasten wordt voorkomen'. "Het is ook de afspraak binnen de coalitie dat de woonlasten stabiel blijven."

Inflatie
Daar leek het even niet op. De begroting van Gooise Meren voor 2020 gaat namelijk uit van een inflatie (prijsindexatie) van 2,5 procent. Op dat percentage worden de woonlasten gebaseerd. Het Centraal Planbureau gaat echter uit van 1,4 procent inflatie. Dat komt omdat de gemeente rekent met de werkelijke inflatie van 2019 voor de begroting van 2020.

Niet logisch
Niet logisch, vinden de liberalen. "Wij vinden het beter om gebruik te maken van officiële prognoses voor het jaar waarop de begroting betrekking heeft: nu dus 2020", aldus Bellaart. "Met het voorgestelde, hogere percentage van 2,5 procent was er eigenlijk sprake van een verkapte lastenverhoging, en dat was niet afgesproken."

VVD
Daarom stelde de VVD voor om de prijsindexatie voor 2020 op afgerond 1,5 procent te houden en om bij de opstelling van de begroting in het vervolg de prognose van het CPB te gebruiken.

Meer berichten